Autisme – Job og uddannelse 

 

Arbejder du beskæftigelsesfagligt med mennesker, som har autisme? 

Sparring og rådgivning  

Sparrings- og rådgivningsforløbet bliver tilrettelagt i fællesskab ud fra opsatte mål for sparringen. Det kunne eksempelvis være fokus på mere virksomhedsrettet indsats for mennesker med autisme, relevant inddragelse af pårørende eller noget helt tredje.  

Mennesker med autisme har ofte svært ved fremmøde i jobcentret. De har ofte vanskeligheder med at se meningen med indsatser og formål i forløbene. Derudover mangler de troen på, at de kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet

Netop disse kerneproblemer tager vi fat på, helt konkret, med et udgangspunkt i jeres daglige praksis. I kan også finde inspiration til indsatsen for mennesker med autisme i vores guide til beskæftigelsesindsats for mennesker med autisme. Se mere her

Vores forløb bygges typisk op med et indledende planlægningsmøde, hvor vi sætter fælles mål. Herefter kan I selv afgøre, om vi skal afholde sparringssessioner i grupper eller individuelt – med involvering af borgere eller kun for personalet.  

Væksthusets Kompetencecenter arbejder altid med arbejdsfællesskabet som et attraktivt mål for mennesker. Derfor vil sparring og rådgivning i udgangspunktet være beskæftigelsesfagligt og praksisnært. Her vil det overordnede formål være at sikre inklusion af mennesker på arbejdsmarkedet.  

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne hos jer. Vi tilbyder sparringsforløb i hele landet – både ved fysisk fremmøde og digitalt. 

Vores timepris afhænger af forløbets omfang, karakter og eventuelt behov for transport. Kontakt os for et tilbud på netop din opgave. 

Vi tilbyder også kursusforløb om autisme målrettet beskæftigelsesfaglige medarbejdere. Se mere her. 

Til virksomheder 

Har du allerede en medarbejder med autisme, eller planlægger du måske at ansætte? 

Er der brug for sparring og rådgivning for at optimere trivsel, fastholdelse og udvikling?  

Hvilke faktorer spiller en afgørende rolle (fagligt, socialt, personligt, strukturelt)?  

Hvad findes der af hjælpemidler og støtteforanstaltninger? Kontakt os for at høre, hvordan vi understøtter jeres indsats for at rekruttere, fastholde og udvikle medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet.  

Til uddannelsesinstitutioner 

Har jeres undervisere, vejledere og øvrige personale brug for viden om autisme for at kunne støtte jeres studerende med autisme i at gennemføre en uddannelse?  

Vores vinkel på autisme er ressourceorienteret, og vi forholder viden om de konkrete udfordringer til den virkelighed, jeres studerende færdes i. Vi giver konkrete tips og tricks til at skabe sikkerhed og tydelighed i jeres inklusionsopgave.  

I kan også bruge os i konkrete samarbejder om studerende eller grupper af studerende, hvor der er brug for en ekstra autismespecifik opmærksomhed. Det kan være oplæg for klasser, støtte til at udvikle grupper – hvor de studerende støtter hinanden eller noget helt tredje.  

Til bosteder 

Arbejdsidentitet og livskvalitet hænger sammen. 

Mange beboere på bosteder er i ressourceforløb eller på uddannelseshjælp/kontanthjælp og dermed tilknyttet et jobcenter. 

Vi kan hjælpe med at integrere beskæftigelsesfaglighed i den socialpædagogiske kerneopgave, så beboere, der skal indgå i virksomhedsrettede indsatser, kan støttes bedst muligt. I kan søge inspiration i vores guide til beskæftigelsesindsats for mennesker med autisme. Se mere her. 

Autismespecifik beskæftigelsesfaglighed udgør kernen i den sparring og rådgivning, der kan understøtte trivsel, fastholdelse og udvikling for beboerne, der skal i virksomhedspraktik eller deltage i andre beskæftigelsesfaglige indsatser.  

Det kan derfor være vigtigt at arbejde med, hvilke faktorer der spiller en afgørende rolle for at få skabt mening og struktur i en hverdag for beboere med autisme – hvor et arbejdsliv også skal inddrages. Hvad findes der af strategier, hjælpemidler og støtteforanstaltninger?