Material för professionell kunskap inom arbetsmarknadsområdet

Välkommen till Væksthusets Kompetencecenter och till detta digitala material. Materialet syftar till att hjälpa dig och dina kollegor att mobilisera kunskap, idéer och erfarenheter så att ni tillsammans utvecklar ert arbete och era insatser för arbetssökanden som har en sammansatt situation.  Materialet har byggts upp med utgångspunkt i principer från BIP, Beskæftigelsesindikatorprojektet. Du kan läsa…

Beskæftigelsesfaglige materialer

Velkommen til Væksthusets kompetencecenter, og til dette digitale materiale. Tanken med dette materiale er at det skal hjælpe dig og dine kollegaer med at mobilisere viden, ideer og erfaringer så I sammen udvikler jeres arbejde og indsatser for udsatte ledige. Materialet er bygget op med udgangspunkt i principper fra BIP: Beskæftigelsesindikatorprojektet. Vi har dannet fire…

Autisme – vejen til job og uddannelse

Velkommen til. Dette er den digitale platform for kurset “Autisme – vejen til job og uddannelse“, som du er tilmeldt. Her vil al materiale tilknyttet undervisningen blive uploaded – enten finder du det allerede, eller også kommer det løbende. Kurset er opdelt i 3 moduler, og du kan under hvert modul klikke dig ind og…

Certificering: BIP progressionsmätning

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) Välkommen till vårt material om BIP. I den här videon presenterar vår forskningschef Charlotte Liebak Hansen BeskæftigelsesIindkatorPprojektet (BIP). Hon introducerar forskningsprojektets design, deltagare och de metoder vi använt oss av i datainsamlingen. Därutöver går hon också igenom de viktigaste resultaten, inklusive kunskap om effektiva insatser, handläggarens betydelse och arbetet med progression.…