Status
Ikke tilmeldt.
Pris
10000
Kom i gang

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP)

Välkommen till vårt material om BIP. I den här videon presenterar vår forskningschef Charlotte Liebak Hansen BeskæftigelsesIindkatorPprojektet (BIP). Hon introducerar forskningsprojektets design, deltagare och de metoder vi använt oss av i datainsamlingen. Därutöver går hon också igenom de viktigaste resultaten, inklusive kunskap om effektiva insatser, handläggarens betydelse och arbetet med progression.

Videon används i samband med utbildningar i progressionsmätning och/eller som en generell introduktion till BIP.

BIP är den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien av sitt slag. Den genomfördes i Danmark från 2011-2017. Forskningsresultaten från studien utgör grunden för utvecklingen av de insatser för utsatta arbetssökande som Væksthuset arbetar med och ämnar att sprida. Du kan läsa mer om BIP här

I nedan video presenterar vår forskningschef Charlotte Liebak Hansen BeskæftigelsesIindkatorPprojektet (BIP). Hon introducerar forskningsprojektets design, deltagare och de metoder vi använt oss av i datainsamlingen. Därutöver går hon också igenom de viktigaste resultaten, inklusive kunskap om effektiva insatser, handläggarens betydelse och arbetet med progression.

*Vill du veta mer om vår forskning? Du hittar fler publikationer på både danska och svenska här