Status
Ikke tilmeldt.
Pris
Lukket
Kom i gang
This kursus is currently closed

Velkommen til Væksthusets kompetencecenter, og til dette digitale materiale. Tanken med dette materiale er at det skal hjælpe dig og dine kollegaer med at mobilisere viden, ideer og erfaringer så I sammen udvikler jeres arbejde og indsatser for udsatte ledige.

Materialet er bygget op med udgangspunkt i principper fra BIP: Beskæftigelsesindikatorprojektet.

Vi har dannet fire temaer som organiserer materialet:

  • Troen på borgerens jobchance – forventninger, mindset og tiltro til egne evner
  • Mødet med den ledige – parallelle indsatser, mening, sammenhæng og fremdrift
  • Virksomhedsfokus i indsatsen – matchprocessen, parathed og virksomhedernes perspektiv
  • Refleksiv praksis – refleksioner, perspektiveringer og dilemmahåndtering

I denne indledende introduktion finder du overordnet viden om BIP og virksomme elementer i beskæftigelsesindsatsen. Her er både tekst, film og lydfiler.

I materialet vil du generelt finde forskellige typer af materialer, film, lydklip og podcasts, teskter og øvelser. Nogle materialer har Væksthusets kompetencecenter udviklet, andet er udgivet af forskningscenteret og til sidst trækker vi på andre relevante kilder, som understøtter arbejdet med et særligt tema.

Hvis du oplever udfordringer i din brug af materialet, så hører vi meget gerne fra dig.

God fornøjelse

Væksthusets kompetencecenter

Introduktionen starter her med to korte film