Status
Ikke tilmeldt.
Pris
Lukket
Kom i gang
This kursus is currently closed

Velkommen til.

Dette er den digitale platform for kurset “Autisme – vejen til job og uddannelse“, som du er tilmeldt.
Her vil al materiale tilknyttet undervisningen blive uploaded – enten finder du det allerede, eller også kommer det løbende.

Kurset er opdelt i 3 moduler, og du kan under hvert modul klikke dig ind og finde det relevante materiale til det pågældende modul.


Info om kurset:

Kurset består af 3 moduler (af 2 dages varighed pr. modul) – samt et digitalt ledermodul for din nærmeste leder.


Læringsmål i kurset:

• Grundlæggende viden om autisme. 

• Denne viden bringes i spil i forhold til kerneopgaverne indenfor beskæftigelsesindsatsen. På hvilke måder kan denne tilrettelægges med hensyn til de autistiske vanskeligheder, uden at risikere stilstand, passivitet og misforståelser? 

• Læringsforløb, hvor din daglige praksis påvirkes og udvikles igennem refleksion, ny viden og erfaring. 

• Øget sikkerhed i beskæftigelsesfaglige indsatser for målgruppen; mennesker med autisme.


Oversigt over pensum og anbefalet læsning:

Særligt til modul 1

  • Væktshusets Kompetencecenter: Guide til beskæftigelsesindsats for mennesker med autisme (Autisme-guide)
  • Louise Egelunds blog: Indlæg fra 2013 om oplevelsen af diagnosen: https://www.salixas.com/Da-jeg-blev.html
  • Sophie Danneris og Tanja Dahl: Meningsfuldhed i beskæftigelsesindsatsen


Særligt til modul 2


Særligt til modul 3

  • Psykolognyt: Den fraværende, men implicitte


Yderligere anbefalet:

  • Bogen: så få dig dog et (godt) liv – om stress og autisme. Af Louise Egelund.
  • Film: Life, Animated (dokumentar)
  • Leif Kongsgaard: Multiteoretisk praksis i socialt arbejde – Kapitel 1 ”Multiteoretisk praksis” og kapitel 2 ”Det er relationen der virker”
  • Podcast: Troen på borgeren set fra et IPS-perspektiv
    https://soundcloud.com/kompetencecenter/ips


Ved spørgsmål kan du kontakte:
Tinnea Christiane Prilvang
TPR@vaeksthus.dk
Tlf. 30 60 01 58