Status
Ikke tilmeldt.
Pris
Lukket
Kom i gang
This kursus is currently closed

Velkommen til.

Du har modtaget dette digitale ledermodul, fordi du har tilmeldt én eller flere medarbejdere til kurset: “Autisme: vejen til job og uddannelse”.

Formålet med dette modul er at klæde dig – som leder – på til at støtte op om dine medarbejdere på kurset. Dette med henblik på at sikre, at den viden og de redskaber, dine medarbejdere får, bliver implementeret bedst muligt i den daglige praksis.


På dette modul vil du komme igennem følgende:
Introduktion:
Videomodul: Velkommen til det digitale ledermodul – 1 minut

Del 1:
Videomodul: Viden om autisme – 4 minutter og 46 sekunder
Podcast: Arbejdsmarked for alle – autisme og job, del 1 og 2 – 37 minutter i alt

Del 2:
Videomodul: Autisme i beskæftigelsesindsatsen – 4 minutter

Del 3:
Videomodul: Hvordan støtter du som leder op om dine medarbejdere? – 4 minutter og 37 sekunder
Læsning: Beskæftigelsesindsats for mennesker med autisme – en guide – ca. 45 minutter

Estimeret tid i alt: 1,5 timers materiale. 30 minutters refleksion.

Det anbefales, at du gennemgår modulet i den opstillede rækkefølge.
Du kan tage modulet i dit eget tempo – du kan pause, spole tilbage og gense videoerne.God fornøjelse!Ved spørgsmål kan du kontakte:
Tinnea Christiane Prilvang
TPR@vaeksthus.dk
Tlf. 30 60 01 58