Ressourcecenter Aalborg har samarbejdet med Væksthusets Kompetencecenter om kompetenceudviklingsforløb og medarbejderseminarer.

Centerchef Finn Karstenskov fortæller her om udbyttet.

“Vi har samarbejdet med Væksthusets Kompetencecenter ad flere omgange og brugt dem både til kompetenceudviklingsforløb og et medarbejderseminar om Troen på borgerens jobchance.

Det er vores oplevelse, at Anne Sandberg er velforberedt, og der er tyngde og viden bag hendes oplæg, uden at hun virker skråsikker. Hun har en god formidlingsevne, og det er tydeligt at mærke, at der ligger grundige didaktiske overvejelser bag hendes oplæg. Det er ikke noget, hun bare lirer af.

Hun lykkes med at ramme en bred målgruppe hos os, lige fra pædagoger og socialrådgivere til håndværkere og administrativt personale. Hun er for eksempel god til at sætte billeder på det, hun siger, gennem eksempler fra praksis, så det fanger folk. Det betyder, medarbejderne får respekt for det, hun siger, med det samme,” fortæller Finn Karstenskov.

Hæver niveauet for vores praksis

“Seminariet har bidraget til, at vi er opmærksomme på vores sprogbrug og tilgangen til borgerne, som er kerneelementet i det, vi laver. Et seminar om troen på borgerens jobchancer er naturligvis ikke noget quick fix. Men vi har fået en fælles forståelsesramme og redskaberne til at skabe et professionelt rum med borgeren, og det medvirker til at hæve det generelle niveau i vores arbejde. Jeg kan i hvert fald mærke, at medarbejderne bed mærke i pointerne, og har reflekteret over det efterfølgende.

For mig er Væksthusets Kompetencecenter et møde med kompetente mennesker, som kan inspirere og videregive ny viden. Jeg har ingen betænkeligheder med at anbefale dem til andre,” slutter Finn Karstenskov.

Vi skræddersyr jeres beskæftigelsesfaglige kompetenceudvikling

Vi laver temadage, oplæg, workshops, seminarer, undervisningsforløb og udviklingsprojekter.

Kontakt os – vi finder en løsning, der passer til jer.