Faglig Refleksiv Praksis

Del dilemmaer

Lær mere

Find nye løsninger

Beskæftigelsesindsatsen er kompleks og dilemmafyldt. En problemstilling kan ofte forstås på flere måder, der er typisk flere hensyn, der skal afvejes, og der vil ofte være flere mulige løsninger. Medarbejdere og ledere skal dagligt forholde sig til mange forskellige problemstillinger, forskellige krav samt et højt tempo og omskiftelighed. De har derfor brug for at reflektere kritisk sammen, hvis opgaverne skal løses bedst muligt.

Men hvordan?

De faglige refleksive samtaler er en tilgang. Her handler det ikke bare om at få svar på et konkret spørgsmål. Det handler om at åbne op for og se på muligheder, dilemmaer og forskellige løsninger. Faglig Refleksiv Praksis tager ikke mere tid – men tiden bliver brugt anderledes.

Den refleksive praksis udfordrer blinde vinkler, vanetænkning og automatiske løsninger. Den sætter spot på jeres faglige praksis, og hjælper jer med at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger.

I får viden om:

 • Hvordan I skaber en faglig refleksiv organisation.
 • Hvordan I kan bruge jeres tid anderledes.
 • Hvordan I bruger målinger og tal bevidst.

Det handler helt grundlæggende om, at I som organisation bliver bedre til at diskutere dilemmaer og udfordrende problemstillinger på flere måder. I kan dermed åbne op for nye muligheder i forhold til at få borgere i job og uddannelse.

Uddannelsen indeholder viden og konkrete værktøjer.

Kurset er afviklet! Kontakt os hvis du håber vi opretter endnu et hold!

Dit udbytte

 • Du får teoretisk viden om Faglig Refleksiv Praksis på beskæftigelsesområdet.
 • Du bliver i stand til at igangsætte refleksion, der bidrager til retning, mening og fremdrift i det beskæftigelsesfaglige arbejde ved hjælp af metoder, greb og værktøjer.
 • Du bliver i stand til at facilitere faglige refleksive processer i både større og mindre gruppe. Det kan være i dialoger, på konkrete møder eller i sparringsforløb.
 • Du får kompetencer til at identificere og gribe udsagn i faglige samtaler, der gør jeres svar og løsninger i praksis stærkere.
 • Du får mulighed for at bringe egne erfaringer, dilemmaer og spørgsmål i spil.

Din organisations udbytte

 • Et højere niveau i de faglige samtaler og flere løsningsmuligheder i forhold til problemstillinger, dilemmaer og udfordrende problemstillinger.
 • En stærk fælles beskæftigelsesfaglighed.
 • Mere værdige og borgerinddragende indsatser.
 • Medarbejdere og ledere som tør og har redskaber til at udfordre vanetænkning og hinandens blinde vinkler.
 • Større engagement og arbejdsglæde blandt medarbejderne.

Det arbejder du med på kurset

Faglig Refleksiv Praksis handler om at se på din egen og dine kollegers praksis med et undersøgende og kritisk blik.

Det handler om at se en problemstilling fra flere perspektiver og vinkler, udfordre vanetænkning, undgå blinde vinkler og automatiske sandheder. Det er en tilgang, som gør medarbejdere og ledere i stand til at finde nye løsninger på dilemmaer, fastlåste eller oversete problemer samt se helt nye perspektiver.

Faglig refleksiv praksis udfordrer dine blinde vinkler, vanetænkning og automatiske løsninger. Uddannelsen sætter spot på din faglige praksis, og hjælper dig med at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger.

Uddannelsen er tilpasset deltagere der allerede har kendskab til faglig refleksiv praksis.  Vi sætter fokus  på begreber, modeller og viden fra forskning og teori. Bagefter bliver viden kontinuerligt sat i spil i refleksive øvelser, som du kan kopiere og bruge i din egen dagligdag.

Uddannelsen varer i alt 3 dage. Det er muligt at tilkøbe yderligere sparring og lokal forankret støtte

 

Alt hvad der bliver delt på kurset om cases og egen organisation er fortroligt.

Program

Modul 1.  introdag. Faglig refleksiv praksis – teori og træning

 • Introduktion til forløbet og begrebsafklaring.
 • Faglig refleksiv praksis: Kontekst, formål og rammer.
 • Ny viden (forberedelse nødvendig):
  •  Kultur der hæmmer og fremmer refleksiv praksis, hvad siger forskningen, hvordan ser det ud i din praksis?
  • Refleksioner der åbner og refleksioner, der lukker dilemmaer.

Hjemmearbejde: Eksperimenter med refleksiv praksis i egen organisation.

Modul 2. 1 dag. Faglig refleksiv workshop –Organisation og dilemmaer

 • Refleksion over praksis – en deltager præsenterer en case.
 • Ny viden (forberedelse nødvendig):
  • Organisatorisk dilemmakapacitet – at stå i usikkerhed psykologisk, kulturelt og kompetencemæssigt.
  • Greb, teknikker, modeller og tips til facilitering. Træning i brugen af disse.
 • Træning i kritisk refleksion med afsæt i deltagernes praksis.

Hjemmearbejde: Udvikling af refleksive praksisser i egen organisation. Du laver en forankringsplan, som skal sætte din egen organisation i stand til at arbejde videre med faglig refleksiv praksis. Du får feedback på forankringsplanen fra underviser og medkursister.

Modul 3. 1 dag. Faglig refleksiv workshop – Tempo og tid i fokus

 • Refleksion over praksis – en deltager præsenterer en case.
 • Ny viden (forberedelse nødvendig):
  • Produktive refleksioner – hvordan balancerer vi behovet for handling med behovet for eftertanke: Om tempo, tal og ledelse.
  • Greb, teknikker, modeller og tips til facilitering. Træning i brugen af disse.
  • Træning i kritisk refleksion med afsæt i deltagernes praksis.

Vi skræddersyr jeres beskæftigelsesfaglige kompetenceudvikling

Vi laver temadage, oplæg, workshops, seminarer, undervisningsforløb og udviklingsprojekter.

Kontakt os – vi finder en løsning, der passer til jer.

Hvem er kurset for?

Uddannelsen retter sig specifikt mod problemstillinger og dilemmaer på beskæftigelsesfeltet. Vi forventer derfor, at du har erfaring fra praksis.

Det kan være, du er:

 • Medarbejder eller leder med ansvar for at facilitere feedback, sparring, refleksionsprocesser og læring.
 • Leder, intern konsulent, faglig koordinator, erfaren praktiker eller facilitator.

Forventninger til dig

Vi er optaget af, at du får mest muligt ud af uddannelsen. Derfor har vi en række forventninger til dig.

Vi forventer, at du:

 • læser relevant litteratur (cirka 100-150 obligatoriske sider i løbet af hele uddannelsen). Der vil være både obligatorisk og anbefalet litteratur. Vi tilstræber, at den obligatoriske litteratur er på dansk. Det er en fordel, hvis du er fortrolig med læsning af akademiske tekster.
 • bringer dine egne erfaringer, problemstillinger og cases med til undervisningen. Du vil blive bedt om at udføre hjemmeopgaver. Det kan være eksperimenter i praksis eller refleksionsopgaver.
 • Er nysgerrig og har mod på at træne og eksperimentere med refleksive processer.

Kontakt os

Er du nysgerrig og vil høre mere? Har du spørgsmål eller brug for en dialog om din deltagelse?

Skriv til os!

Vores undervisere i Faglig Refleksiv Praksis

Chef for Væksthusets Kompetencecenter

Anne Sandberg Holm

Anne beskæftiger sig med beskæftigelsesfaglig undervisning, ledelse og organisering. Anne er organisationspsykolog og har mange års erfaring fra det beskæftigelsesfaglige felt både som konsulent og leder. I sin undervisning bevæger Anne sig mellem de hverdagsnære, konkrete dilemmaer i dagligdagen og den mere generaliserede forskningsviden, som giver et helikopterperspektiv på hverdagens udfordringer. Undervisningen giver deltagerne et helhedssyn, så de lærer at løse de konkrete arbejdsopgaver i et samspil mellem kerneopgave, medarbejderkompetencer og organisering.

Faglig direktør i Væksthuset og ph.d.

Leif Tøfting Kongsgaard

Leif arbejder med oplæg og facilitering, og er optaget af at omsætte forskning og teori til en styrket beskæftigelsesfaglig praksis. Leif er antropolog og ph.d. i velfærdsarbejde og organisatorisk læring og trækker på en bred erfaring som både konsulent, leder, underviser, supervisor og forsker i beskæftigelsesindsatsen. Med afsæt i sin pædagogiske formidling skubber han til beskæftigelsesfeltet, så både politikere, ledere og frontmedarbejdere forstår, hvordan de udvikler kritisk refleksive velfærdsorganisationer, der faktisk gør en forskel for borgerne.

Vi skræddersyr jeres beskæftigelsesfaglige kompetenceudvikling

Vi laver temadage, oplæg, workshops, seminarer, undervisningsforløb og udviklingsprojekter.

Kontakt os – vi finder en løsning, der passer til jer.

Andre relevante kurser

Troen på borgerens jobchancer

På kurset Troen på borgerens jobchance får du en grundig viden om Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) samt konkrete metoder til at arbejde aktivt med dine forventninger i din daglige praksis – til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesfaglig samtaleteknik

På kurset Beskæftigelsesfaglig samtaleteknik lærer du, hvordan du kan bruge sprog og fortællinger, som et værktøj til at udvikle arbejdsidentitet og tro på borgernes jobchance.

Læs mere

Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

På kurset Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats lærer du, hvordan du skaber den udvikling hos ledige borgere, som øger deres sandsynlighed for job og uddannelse. Du lærer også nye metoder til at skabe adgang til potentielle virksomheder.

Læs mere

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores nyeste forskning og kompetenceudvikling inden for beskæftigelsesområdet.

  Ved at trykke ”Tilmeld Nyhedsbrev” giver du samtykke til, at Væksthuset må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.