Troen på borgerens jobchancer

Sådan skaber du positive forventninger
til borgerens jobchancer
– hos borgeren, virksomhederne og dig selv

Hvis den beskæftigelsesfaglige medarbejder har positive forventninger til borgernes jobchance, øger det borgernes jobsandsynlighed med 32%.

Det viser resultaterne af Beskæftigelsesindikator projektet (BIP), som er et af de mest omfattende studier på beskæftigelsesområdet,

Det er et markant resultat, og derfor er et vigtigt spørgsmål for alle beskæftigelsesfaglige medarbejdere: Hvordan arbejder du med din tro på borgerens jobchancer?

At tro på borgerens jobchance lyder måske indlysende, men når vi arbejder i dybden med begrebet, opdager vi, at der ligger en masse beskæftigelsesfaglige kompetencer under. Kan jeg tilbyde den støtte, der er nødvendig for at praktikken lykkedes? Vil virksomheden stille op til et samarbejde? Kan jeg skabe en realistisk plan for netop den her borger? Hvordan skal jeg blive ved med at tro, når borgeren oplever nederlag – enten i form af jobsøgning eller praktikker?

Vi tager den daglige, rodede og komplekse virkelighed med ind i undervisningen og undersøger sammen, hvordan du kan bruge forskningens budskaber i praksis.

Kurset tager afsæt i den seneste viden fra projektet ”Troen på borgerens jobchance”, der udspringer af BIP.

Kurset giver dig:

 • grundig viden om forskningens indsigter og resultater om Troen på borgerens jobchance.
 • konkrete metoder, der hjælper dig med at arbejde aktivt med dine forventninger i din daglige praksis til glæde for både borgere og virksomheder.

Dit udbytte

 • Viden om forskningen i troen på borgerens jobchance og forskning i forhold til forventninger generelt.
 • Indsigt i dine egne forventninger og tro på borgernes jobchance.
 • Metoder til at påvirke dine egne og kollegaers forventninger og tro på borgernes jobchancer.
 • Metoder til at arbejde med forventninger i dit møde med ledige i udsatte positioner.
 • Metoder til at udvikle borgerens og arbejdsgiverens tro på uddannelses- og jobmuligheder.

Din organisations udbytte

 • Kritiske øjne på de faktorer, som påvirker både tro og forventningerne til jobchancen. 
 • Værktøjer til faglig dialog om forventninger samt metoder til at arbejde med en øget tro på borgernes jobchance. 
 • Øget bevidsthed om forventningernes betydning for jobchancen samt sprog for de nødvendige forandringer. 
 • Flere borgermøder med positive forventninger og en tro på borgerens jobchance. 
 • Metoder til at skabe positive forventninger rundt om borgeren – både i samarbejdsrelationer og hos borgeren selv.

Kontakt os

Er du nysgerrig og vil høre mere? Vil du skrives op, så vi kan kontakte dig hvis et kursus som dette kommer nær dig?

Skriv til os!

Det arbejder du med på kurset

Kurset foregår over 2 dage, hvor du får en bred indføring i arbejdet omkring tro og forventninger.

Vi undersøger forskningens bud på, hvordan man arbejder mere bevidst med troen på samt positive forventninger, men går også på jagt i deltagernes egne erfaringer og oplevelser.

Du bliver introduceret for begreber, modeller og viden fra forskningen vedrørende Troen på borgerens jobchance.

Undervisningen er praksisnær, og foregår som en vekselvirkning imellem oplæg, drøftelser i grupper, øvelser og træning af konkrete værktøjer og metoder. Alle øvelser foregår i en tryg og tillidsfuld atmosfære.

Alt hvad der bliver delt på kurset om cases og egen organisation er fortroligt.

I fællesskab udforsker vi blandt andet:

 • Hvad former beskæftigelsesmedarbejderens forventninger til en konkret borger?
 • Hvordan påvirker tro og forventninger beskæftigelsesmedarbejderens interaktion med en borger?
 • Hvordan bliver beskæftigelsesmedarbejderen bevidst om sin tro og sine forventninger og arbejder refleksivt med dem?
 • Er det muligt at “time og dosere” sin tro og sine forventninger til en borger, så tro og forventninger bliver netop det vendepunkt, der igangsætter en positiv udvikling?
 • Hvordan kan vi lykkes med at skabe tro og positive forventninger hele vejen rundt om en borger? Hos os selv og egen organisation, borgeren selv, samarbejdspartnere og  arbejdspladser.

Personligt får du mulighed for at fokusere på, at:

 • Identificere hvad du forventer.
 • Undersøge hvad der påvirker og har påvirket din og andres tro og forventninger.
 • Fremme troen på samt skabe positive forventninger hos dig selv, dine kollegaer, borgere og virksomheder.

Program

Dag 1: Indføring i forskningen – og forbindelser til praksis

 • Præsentation af viden fra forskningen og diskussion.
 • Vi arbejder med egne og andres forventninger, og hvordan vi kan påvirke dem.

Dag 2: Dybdegående metodisk arbejde med troen på og forventninger.

 • Metoder til kollegial feedback og respons i forhold til Troen på jobchancen og forventninger.
 • Værktøjer i mødet med borgeren – at udtrykke sine forventninger og skabe positive forventninger hos borgeren.
 • Værktøjer forbindes til det konkrete møde med individuelle borgere og virksomheder – sådan omsætter du troen på jobchancen til handling.

Hvem er kurset for?

Kurset henvender sig til alle beskæftigelsesfaglige medarbejdere og ledere.

Det kan være, du er:

 • beskæftigelsesfaglig konsulent
 • sagsbehandler
 • mentor
 • jobkonsulent
 • virksomhedskonsulent.

Forventninger til dig

Vi er optaget af, at du får mest muligt ud af uddannelsen. Derfor har vi en række forventninger til dig.

Vi forventer, at du:

 • har lyst til at lære nyt. Inden kurset sender vi forslag til litteratur og podcast. Vi anbefaler, at du læser/lytter til materialet, da det styrker dit udbytte.
 • deltager aktivt og bringer dine egne erfaringer i spil.
 • har lyst til at arbejde selvkritisk. Det vil sige, at du skal kaste kritiske øjne på dine egne vaner, dit sprogbrug og din måde at møde dine borgere på.
 • har lyst at lære dig selv bedre at kende som beskæftigelsesfaglig medarbejder.

Det siger vores kursister

”Kurset var en god afveksling mellem teori, forskning, dialog og øvelser. Det gjorde især indtryk på mig, hvor meget troen på borgerens jobchance betyder.”

Flemming Stephansen Bæk, tidligere kursist
Job og Velfærd, Aalborg Kommune

Kontakt os

Er du nysgerrig og vil høre mere? Vil du skrives op, så vi kan kontakte dig hvis et kursus som dette kommer nær dig?

Skriv til os!

Undervisere i Troen på borgerens jobchancer

Chef for Væksthusets Kompetencecenter

Anne Sandberg Holm

Anne laver beskæftigelsesfaglig undervisning, ledelse og organisering. Anne er organisationspsykolog og har mange års erfaring fra det beskæftigelsesfaglige felt både som konsulent og leder. I sin undervisning bevæger Anne sig mellem de hverdagsnære, konkrete dilemmaer i dagligdagen og den mere generaliserede forskningsviden, som giver et helikopterperspektiv på hverdagens udfordringer. Undervisningen giver deltagerne et helhedssyn, så de lærer at løse de konkrete arbejdsopgaver i et samspil mellem kerneopgave, medarbejderkompetencer og organisering.

Chefkonsulent

Karen Ask

Karen undersøger, designer og leder refleksiv læring, som udvikler beskæftigelsesfagligheden. Karen er etnolog og arbejder med en grundlæggende nysgerrig og undersøgende tilgang til organisationer, mennesker og praksisser som afsæt for at mobilisere viden og udvikle praksis. Hun har fra sit mangeårige arbejde med lærende evaluering i den svenske beskæftigelsesindsat et skarpt blik for at designe langsigtede forandringsprocesser. Karen er optaget af at udvikle beskæftigelsesfaglig kvalitet i kerneopgaven og skabe fælles rammer for samsyn, samarbejde og samskabelse.

Vi skræddersyr jeres beskæftigelsesfaglige kompetenceudvikling

Vi laver temadage, oplæg, workshops, seminarer, undervisningsforløb og udviklingsprojekter.

Kontakt os – vi finder en løsning, der passer til jer.

Andre relevante kurser

Faglig Refleksiv Praksis

På uddannelsen Faglig Refleksiv Praksis lærer du, hvordan din organisation bliver udfordret på blinde vinkler, vanetænkning og automatiske løsninger. Du og din organisationen bliver bedre til at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger.

Læs mere

Beskæftigelsesfaglig samtaleteknik

På kurset Beskæftigelsesfaglig samtaleteknik lærer du, hvordan du kan bruge sprog og fortællinger, som et værktøj til at udvikle arbejdsidentitet og tro på borgernes jobchance.

Læs mere

Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

På kurset Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats lærer du, hvordan du skaber den udvikling hos ledige borgere, som øger deres sandsynlighed for job og uddannelse. Du lærer også nye metoder til at skabe adgang til potentielle virksomheder.

Læs mere

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores nyeste forskning og kompetenceudvikling inden for beskæftigelsesområdet.

  Ved at trykke ”Tilmeld Nyhedsbrev” giver du samtykke til, at Væksthuset må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.