Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

Skab mening, sammenhæng og fremdrift
i dit samarbejde med
borgere og virksomheder
 

Hvordan kan ledige borgere blive en ressource for virksomhederne? 

På dette kursus, arbejder vi målrettet med kerneopgaven i beskæftigelsesindsatsen: At hjælpe ledige borgere ind på arbejdsmarkedet. 

Den beskæftigelsesfaglige kerneopgave består af to bevægelser:  

 • Skabe konkret udvikling hos ledige borgere, som øger deres sandsynlighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.
 • Skabe åbninger og adgange til arbejdspladser for ledige borgere.

 På kurset arbejder vi med begge bevægelser.  

 Du får viden om, hvordan du:  

 • identificerer læringspotentialer hos ledige borgere. Potentialer der kan bringe dem nærmere arbejdsmarkedet ved at rammesætte læringsforløb på arbejdspladserne.  
 • undersøger og analysere potentialer på forskellige arbejdspladser.  
 • spotter muligheder, så virksomheder kan bidrage i det beskæftigelsesfaglige arbejde. Det kan være i forhold til arbejdsopgaver, arbejdsmiljø og organisering.

På hele kurset samarbejder vi med konkrete virksomheder og kurset tager udgangspunkt i konkrete cases. Din læring er derfor meget praksisnær, og du får metoder til at skabe kreative og nytænkende løsninger sammen med både ledige borgere og virksomheder.  

Vi tager afsæt i teorier fra organisationspsykologien samt forskning på beskæftigelsesområdet og omsætter det hele i praktiske øvelser og principper. Alt sammen noget du kan bruge direkte  i din hverdag. 

Dit udbytte

 • Værktøjer til at spotte muligheder for udsatte grupper på forskellige arbejdspladser.
 • Kompetencer til kompetent samarbejde med virksomhedsledere og nøglepersoner på forskellige arbejdspladser.
 • Kompetencer til at formulere og arbejde med arbejdsmarkedsrettede læringsmål for borgere.
 • Øget sikkerhed og målrettethed i din kontakt til virksomheder.
 • Metoder til at sikre øget progression imod job eller uddannelse for borgere med komplekse problemer udover ledighed.

Din organisations udbytte

 • Medarbejdere med forøget tro på borgernes jobchance.
 • Et styrket samarbejde med lokale virksomheder og arbejdspladser samt øget brug af virksomhedsrettede indsatser.
 • Evnen til at være kreativ i samarbejdet med virksomheder og borgere og balancere fokus på match og læring i forløbet.
 • Et styrket blik for muligheder og ressourcer på virksomheder og arbejdspladser.

Det arbejder du med på kurset

Kurset består af 2 intensive dage, som veksler mellem indføring i teori, forskning og praktiske øvelser.

Undervisningen foregår både i ”teorilokalet” og på en lokal virksomhed.

Ud over oplæg i plenum er der også individuelle opgaver og gruppearbejde.

Alt hvad der bliver delt på kurset om cases og egen organisation er fortroligt.

 

Program

Dag 1: Fra teori og forskning til metoder i praksis

 • Vi arbejder med beskæftigelsesfaglig forskning og omsætter pointer fra forskningen i arbejdet med cases.
 • Vi arbejder med læringspotentialer hos ledige borgere med komplekse problemstillinger. Vi fokuserer på formuleringen af meningsfulde læringsmål, og hvordan vi omsætter dem til sammenhængende indsatser, der skaber progression mod arbejdsmarkedet.
 • Vi lærer dig at lave virksomhedsanalyser. Du arbejder med forskellige virksomheder, øver dig i at stille relevante spørgsmål og spotte muligheder ud fra tilgængelig viden.

Hjemmearbejde:
Efter 1. kursusdag skal du forberede spørgsmål til virksomhedsbesøget på dag 2.

Dag 2: Ud i virkeligheden – Virksomhedsbesøg

 • Vi mødes på en lokal virksomhed. Her øver du analyseteknik fra dag 1. Du træner både din evne til at stille spørgsmål samt spotte muligheder i forhold til forskellige målgrupper på den konkrete virksomhed.
 • Efter virksomhedsbesøget reflekterer vi over hvilken læring du og de andre deltagere tager med hjem til egen praksis.
 • Vi afslutter kurset med en øvelse, hvor virksomhedsanalysen bliver brugt på egne cases.

Hvem er kurset for?

Kurset henvender sig til beskæftigelsesfaglige medarbejdere og ledere.

Det kan være, du:

 • er mentor/bostøtte og har opgaver i beskæftigelsesindsatsen. 
 • har erfaring med virksomhedsrettet arbejde og ønsker kvalificering og ny inspiration 
 • har brug for at øge troen på jobchancer i forhold til nye målgrupper.  
 • er helt ny i det virksomhedsrettede arbejde og har brug for værktøjer til at komme i gang. 

Forventninger til dig

Vi er optaget af, at du får mest muligt ud af kurset. Derfor har vi en række forventninger til dig.

Vi forventer, at du:

 • aktivt involverer dig i kurset og opgaveløsningen.
 • er nysgerrig og har mod på at træne virksomhedskontakt i virkeligheden.
 • medbringer en case.
 • har lyst til at lære nyt. Inden kurset sender vi forslag til litteratur og podcast. Vi anbefaler, at du læser/lytter til materialet, da det styrker dit udbytte.

Kursusoversigt

KURSET VARER 2 DAGE I ALT

STED

KØBENHAVN

DATO

10. – 11. januar

PRIS EKSKL. MOMS

7.150 kr.

STED

AALBORG

DATO

16. – 17. marts

ANTAL DELTAGERE

7.150 kr.

Undervisere i Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats

Chef for Væksthusets Kompetencecenter

Anne Sandberg Holm

Anne laver beskæftigelsesfaglig undervisning, ledelse og organisering. Anne er organisationspsykolog og har mange års erfaring fra det beskæftigelsesfaglige felt både som konsulent og leder. I sin undervisning bevæger Anne sig mellem de hverdagsnære, konkrete dilemmaer i dagligdagen og den mere generaliserede forskningsviden, som giver et helikopterperspektiv på hverdagens udfordringer. Undervisningen giver deltagerne et helhedssyn, så de lærer at løse de konkrete arbejdsopgaver i et samspil mellem kerneopgave, medarbejderkompetencer og organisering.

Chefkonsulent

Søren Vinther Fjærestad

Søren arbejder med foredrag og undervisning i beskæftigelsesfaglig metode, kultur og praksis. Søren er erhvervspsykolog og kombinerer sin beskæftigelsesfaglige erfaring som konsulent, leder og supervisor med en stor forskningsmæssig viden og en bred vifte af psykologfagligt forankrede metoder, såsom mentalisering, narrativ og systemisk metode, samt teknikker for refleksiv praksis. Han er god til at omsætte nye metoder på en meningsfyldt måde, så deltagerne forstår den forskningsmæssige baggrund, ved hvordan de skal omsætte det til praksis og derved selv får mulighed for at mærke den forskel, de skaber.

Vi skræddersyr jeres beskæftigelsesfaglige kompetenceudvikling

Vi laver temadage, oplæg, workshops, seminarer, undervisningsforløb og udviklingsprojekter.

Kontakt os – vi finder en løsning, der passer til jer.

Kontakt os

Er du i tvivl om noget? Er du nysgerrig og vil bare høre mere?
Vi arbejder på mange forskellige måder for at styrke beskæftigelsesfagligheden i praksis.

Andre relevante kurser

Faglig Refleksiv Praksis

På uddannelsen Faglig Refleksiv Praksis lærer du, hvordan din organisation bliver udfordret på blinde vinkler, vanetænkning og automatiske løsninger. Du og din organisationen bliver bedre til at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger.

Læs mere

Troen på borgerens jobchancer

På kurset Troen på borgerens jobchance får du en grundig viden om Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) samt konkrete metoder til at arbejde aktivt med dine forventninger i din daglige praksis – til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Beskæftigelsesfaglig samtaleteknik

På kurset Beskæftigelsesfaglig samtaleteknik lærer du, hvordan du kan bruge sprog og fortællinger, som et værktøj til at udvikle arbejdsidentitet og tro på borgernes jobchance.

Læs mere

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores nyeste forskning og kompetenceudvikling inden for beskæftigelsesområdet.

  Ved at trykke ”Tilmeld Nyhedsbrev” giver du samtykke til, at Væksthuset må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.