Året der gik i Væksthusets kompetencecenter

På disse sidste arbejdsdage inden en velfortjent juleferie gør mange nok status, nåede vi det vigtigste? Hvordan mon næste år ser ud?

Mange kigger tilbage på et år fyldt med omskiftelighed, udfordringer og usædvanlige forhold. Det gør vi også i Væksthusets kompetencecenter, men det vi hæfter os særligt ved, er en fornemmelse af fælles faglighed, et fælles fokus på at styrke udsatte lediges chancer i livet, at give håb og tro på fremtidens fællesskaber. Vi har oplevet engagerede medarbejdere i mange forskellige sammenhænge, og hver gang bliver vi begejstrede over engagement, nysgerrighed og dedikation til feltets vigtigste opgave – at støtte udsatte grupper og give adgang til meningsfulde fællesskaber.

Vi er optagede af de mange professionelles store kapacitet og viden – hvordan kan hele feltet, beskæftigelsesfagligheden vokse og udvikle sig – den proces vil vi gerne støtte.

Viden som nøglen til forandring?

Væksthusets kompetencecenter understøtter mobilisering af viden

Velfærdsarbejdet, herunder også det beskæftigelsesfaglige arbejde er underlagt et helt grundlæggende vilkår: Vi må respondere, svare, på det der sker til enhver tid. Når et menneske står overfor os med uro, angst og manglende greb om tilværelsen skal vi handle. Når en virksomhed mangler arbejdskraft, er det vores opgave, at skabe forbindelse til den rette ledige, som vil passe ind i netop dette arbejdsfællesskab.

Så hvordan står vi dér? Hvordan håndterer vi de mange hensyn som ofte må afvejes? Hvilke muligheder giver lovgivningen? Hvilke dilemmaer får vi øje på?

I Væksthusets kompetencecenter er vores formål at du, som står i mødet med udsatte ledige, føler dig godt klædt på. At klæde dig på til opgaven er ikke noget vi kan løfte alene, du er afhængig af ledelse, af kollegaer af sparringskultur på din arbejdsplads og af rammer der giver handlemuligheder. Derfor er vi optagede af at klæde dig på med mere end bare undervisning, derfor er vi optagede af at mobilisere din og dine kollegaers viden og både udvikle på rammerne og indholdet af dit beskæftigelsesfaglige arbejde.

Vidensmobilisering er et begreb som forskerne i CUBB[1] har arbejdet med igennem flere år. Her forstår vi viden som langt bredere end blot den vi finder i rapporter fra forskernes hånd, viden opstår i et utal af sammenhænge og udvides, udvikles og forandres konstant. Der opbygges viden når:

  • Du får erfaringer med udsatte ledige der lykkedes eller mislykkedes
  • Når du taler og reflekterer med kollegaer om egne og deres erfaringer
  • Når du samarbejder med arbejdsgivere, studievejledere, virksomhedsmentorer, frivillige og andre aktører omkring din praksis
  • Når du lytter til mennesker udenfor din praksis, som reflekterer over din opgave, dine vilkår eller borgernes behov.
  • Når du læser eller lytter til rapporter om effektfulde metoder
  • Når du lytter til din borgeres erfaringer, perspektiver eller meninger

Når vi mobiliserer viden, ligestiller vi erfaringer, statistikker, forskning, teori og fortællinger i et fælles mål om at skabe mening og sammenhænge i den komplekse virkelighed vores praksis er.

Det er vores ambition at møde de organisationer vi samarbejder med på denne måde. Det gør vi for eksempel når vi arbejder med nøglepersoner i organisationer, som klædes på til refleksioner og processer der udvider perspektiver på erfaringer, teorier og resultater fra forskning. Nøglepersonerne lærer at sætte spot på dilemmaer, kompleksitet og igennem refleksion øge handlerum. Det øgede handlerum sker, når den viden vi baserer beslutninger på gøres til genstand for kritisk refleksion, og ikke blot omsættes passivt til procedurer og indsatsbeskrivelser med faste rammer.

Læs mere om vores forløb for organisationens nøglepersoner her

Vi i Væksthusets kompetencecenter ønsker alle vore samarbejdspartnere god jul og godt nytår.

 

[1] Center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser: læs for eks. Kap 7 i bogen: Borgerinddragelse i beskæftigelsespolitikken af Dorte Caswell og Flemming Larsen (red.)