Autisme og vejen til beskæftigelse

Væksthusets kompetencecenter vil skabe bedre forløb for mennesker med autisme

Alt for mange mennesker med autisme har ikke adgang til arbejdsfællesskaber. Det er spild af deres ressourcer, det er usundt for den enkelte og det frarøver arbejdspladser værdifulde kompetencer og  diversitet

I Væksthusets Kompetencecenter vil vi styrke beskæftigelsesindsatsen. Derfor har vi satset på autismeområdet og har flere konsulenter med specialviden indenfor autisme. Vi trækker på lang praksiserfaring og indsigt i målgruppen og en stærk beskæftigelsesfaglighed som hjælper os til at se muligheder på arbejdsmarkedet. Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med udvikling af indsatsen her

Der er brug for en særligt og individuelt tilpasset indsats når vi møder borgere med autisme. Du kan søge mere inspiration til indsatsen her

Når vi tilrettelægger indsatser i jobcentrene, tænker vi i stigende omfang i helt individuelle indsatser. Vi har lært fra flere skal med, at den direkte kontakt til medarbejdere virker og at virksomhedsrettet indsats meget tidligt i forløbet, har stor betydning for succes. Med netop autisme-målgruppen er der dog mange medarbejdere der møder udfordringer. Og der er brug for en tilpasset indsats. Med få konkrete opmærksomhedspunkter og indsigt i målgruppen vil I kunne forbedre udbyttet og sikre retning imod arbejdsmarkedet.

I arbejdet med mennesker med autisme er der brug for en individuel tilgang, med forståelse for de vanskeligheder et samarbejde kan medføre. Det er vigtigt:

  • At beskæftigelsesmedarbejderen føler sig klædt på til opgaven
  • At skabe fleksible rammer og gode match til virksomheder
  • At hele organisationen har stærkt beskæftigelsesfagligt fokus, også på denne målgruppe
  • At der er mulighed for sparring og nye øjne på, når et forløb er udfordrende

 

Væksthusets kompetencecenter lancerer netop nu nye kurser indenfor området, læs mere her