Vores stand på Job camp 2021 handler om troen på borgerens jobchance

Men hvorfor er troen på borgerens jobchance stadig kæphest nummer et?

Beskæftigelsesindsatsen er flydt med komplekse, faglige, meningsfulde og rodede samlinger af aktiviteter, handlinger og samtaler. Sammen er en masse medarbejdere i danske jobcentre dagligt på arbejde med ét formål, at hjælpe flere mennesker ind i arbejdsfællesskaberne.

De seneste år har Væksthuset, og i særdeleshed væksthusets forskningscenter, talt meget om troen på borgerens jobchancer. Heldigvis har mange ført de samtaler videre. Mange har arbejdet med tro og tillid i praksis. Rigtig mange har oplevet det intuitivt, vigtigt og meningsfuldt at sætte fokus på dette tema, og mange steder rykker vi virkelig feltet i disse år.

I Væksthusets kompetencecenter arbejder vi med kompetenceudvikling i beskæftigelsesindsatsen. Vi udvikler beskæftigelsesfaglighed. Og for os er troen på borgerens jobchancer altid i fokus – i undervisningen, i sparring og i supervision. (læs mere her)

Men hvorfor holder vi så stædigt fast i netop dette fokus?

Vi holder fast fordi det handler om noget helt fundamentalt, om menneskers møde med hinanden.

Det handler om en ledig medborger, med udfordringer, med bekymringer og usikkerhed, som møder en professionel. Én der tror på progression, på muligheder og på en fremtid med meningsfuldt indhold. Det møde er en hjørnesten i velfærdssystemet, det er en hjørnesten i beskæftigelsesindsatsen. Derfor holder vi fast i arbejdet med den vigtige tro på borgernes jobchancer.

  • Troen på jobchancer er vigtigt fordi virksomhederne vi samarbejder med fornemmer det, og smittes af vores optimisme og ressourcesyn.
  • Det er vigtigt fordi den enkelte borger møder sig selv i den professionelles øjne og beskrivelser, og ingen skal møde sig selv mulighedsløs.
  • Det er vigtigt fordi, vi i beskæftigelsesindsatsen er sat i verden for at skabe et balanceret arbejdsmarked, med plads til alle, med brug for alle og med opgaver der bliver løst til gavn for alle.

Troen på borgernes jobchancer er vigtigt når vi møder hinanden som beskæftigelsesfaglige kollegaer. Når vi taler sammen på gangen, når vi søger hjælp og råd hos hinanden og når vi inspirerer hinanden. Det er vigtigt når vi leder efter meningen med vores arbejdsliv.

Derfor holder vi fast i, at arbejdet med borgerens jobchancer er vigtigt, og det bliver det ved med at være.

Og hvad mangler vi – hvorfor er vi stadig ikke i mål?

Vi har opbygget en viden, en opmærksomhed og en enighed om vigtigheden langt de fleste steder. Så hvorfor opleves det fortsat svært? Hvorfor møder vi fortsat hinanden med modløse træk på skulderen, hvorfor er der stadig så mange af os der mister troen på borgernes jobchancer?

Fordi en overbevisning, et mindset og en tro, ikke lader sig implementere, styre og diktere.

Fordi vi stadig har brug for at blive endnu klogere sammen. Troen på borgerens jobchancer har betydning for jobskabelsen, og derfor er synergieffekten så vigtig.

Vi tror på, at god kompetenceudvikling stiller spørgsmål til praksis, vi svarer også på spørgsmål med forskning, teori og erfaring – men rigtig meget af vores opgave handler om at praksis spørger sig selv: undersøger sig selv og derigennem opdager alt det vi allerede kan, opdager der, hvor vi vil blive dygtigere og finder veje til at opnå endnu mere.

Måske vil du læse mere, lytte mere, tale mere?

Læs: På forskningscenterets hjemmeside kan du blandt andet læse et speciale om borgernes oplevelse af medarbejdernes tro på dem, du kan også få deres nyhedsbrev og blive opdateret når de kommer med nye udgivelser om troen på borgerens jobchancer.

Lyt: Væksthusets kompetencecenter udgiver podcasts, lyt for eksempel til viden om IPS og troen på borgeren eller find links til andre podcasts om beskæftigelsesfeltet som vi er inspirerede af.

Tale: Ring til os, inviter os på kaffe eller kom på vores stand på Jobcamp 2021 – vi glæder os til at tale meget mere om beskæftigelsesfaglighed, troen på jobchancer og tro på borgere.