Hvem leder vi efter?

Vi leder efter mennesker, der har lyst til at skabe stolthed hos beskægtigelsesfaglige medarbejdere og ledere. Vores kommende kollega er optaget af spørgsmål og dilemmaer frem for svar og færdige løsninger. Vi håber at finde netop dig der ved meget om vores felt og brænder for at formidle din viden i en refleksiv dialog mellem forskning og praksis. Konkret skal du:

  • Formidle forskning til beskæftigelsesfaglige medarbejdere, teams og organisationer
  • Skabe forbindelser til kommuner, aktører, institutioner på det beskæftigelsesfaglige område
  • Aftale, planlægge, udføre og evaluere undervisning, supervision og organisationsudvikling
  • Bidrage med nye ideer, tanker, metoder og perspektiver ift. at løfte feltet

 

Du er lyttende og nysgerrig på de behov en kunde har, men ikke altid sætter ord på. Du formår at samle op på møder og sætte konkrete planer i værk, så et forløb skaber størst mulig gevinst og gavn. Du kan sammensætte læringsforløb, vælge det rette fokus og udvikle de nødvendige undervisningsmaterialer. Du nyder at netværke og har måske allerede et aktivt netværk som du kan aktivere i dit nye job. Din undervisning er tydelig, faglig og du formidler med engagement og passion, samtidig er du lydhør overfor den kontekst en undervisning altid er del af.

Hvad kræver jobbet?

Disse kompetencer er vigtige i jobbet, men vi skal nok lære dig det du ikke kan og håber samtidig du har en masse at lære os. Vi tænker især at følgende kompetencer er afgørende for at lykkes i jobbet:

  • Beskæftigelsesfaglig erfaring – gerne erfaring med både borger- og virksomhedskontakt
  • Formidlings- og undervisningskompetencer på højt niveau
  • Udadvendthed og lyst til at skabe nye samarbejder – gerne også med dit eksisterende netværk
  • Selvstændighed i opgaveløsning og planlægning af en omskiftelig hverdag
  • At du trives i et arbejdsmiljø med fleksibilitet men også rejsedage og periodisk skæve arbejdstider.
  • Nysgerrighed overfor organisationer, medarbejdere, problemstillinger og kollegaer.

Din uddannelse og aktuelle jobsituation er mindre vigtige, og vi glæder os til at du udfordrer vores forestillinger om, hvem den perfekte kollega mon er.

Hvad er vi for en arbejdsplads?

Vi er sat i verden for at bidrage til at flest muligt får meningsfuld og virksom hjælp til at finde den rette plads i et uddannelses- eller arbejdsfællesskab. Vi tror på, at en sådan plads findes for langt de fleste mennesker og at beskæftigelsesfaglige medarbejdere med de rette værdier, kompetencer og viden er afgørende for at det lykkes.

 

I Væksthusets Kompetencecenter arbejder vi som udgangspunkt uden fast arbejdssted. Det er op til dig om du ønsker at møde ind i én af vores afdelinger eller mest arbejde hjemmefra. Mange møder afholdes digitalt og vores opgaver løses i hele landet, aktuelt har vi dog primært brug for hjælp til opgaver i Syd-Sverige og på Sjælland.

Søg stillingen

Send din ansøgning via Væksthusets hjemmeside www.vaeksthuset.dk Benyt funktionen ‘Sikker mail’ til at uploade dine dokumenter. I emnelinjen bedes du skrive ‘Konsulent Kompetencecenter’.

 

Ansøgningsfristen er den 3. oktober 2021. Vi planlægger at afholde jobsamtaler i København den 13. oktober 2021.

 

Vi elsker at snakke om vores arbejde, så ring endelig til Søren Vinther Fjærestad på +45 21 42 52 70, hvis du har spørgsmål eller ideer til os.  Du kan læse mere om kompetencecenteret her: https://vaeksthusets-kompetencecenter.dk/

Mangfoldighed i Væksthuset

Vi arbejder bevidst og målrettet med at have en medarbejdergruppe, som samlet set byder på et bredt udvalg af faglige og personlige kompetencer og erfaringer. Derfor opfordrer vi alle – uanset køn, alder og etnisk baggrund – til at søge.