Væksthusets Kompetencecenter vil sætte beskæftigelsesfaglighed på dagsordenen

Væksthusets Kompetencecenter er sat i verden for at udvikle og løfte beskæftigelsesfagligheden. På vores hjemmeside kan du følge med på rejsen og allerede nu finde en række podcasts, forskningshenvisninger, kurser, litteraturforslag og meget mere. Vi baserer vores arbejde på et solidt vidensgrundlag fra både forskning og praksis, tværfaglige metoder og en ambitiøs lyst til hele tiden at blive klogere på, hvad der virker. Uanset om du er leder, aktør, virksomhed, forsker eller arbejder fremme i praksis så vil vi gerne dele vores ideer, tanker og viden med dig og i fællesskab sætte en dagsorden, hvor beskæftigelsesfagligheden står centralt på dagsordenen på hele beskæftigelsesområdet.