Udvikling af beskæftigelsesfaglighed i organisationer

 

Kompetenceudvikling der understøtter jeres strategi, mål og organisering 

Beskæftigelsesindsatsen er kompleks. Der er omfattende krav til både medarbejdere, ledere og borgere. Når vi vil udvikle og forandre indsatsen for at skubbe på resultaterne, er der brug for en grundlæggende forståelse for den kompleksitet, som feltet indeholder. I Væksthusets Kompetencecenter er vi beskæftigelsesfagligt forankret og opbygger forløb baseret på jeres lokale forhold, praksis og viden. Samtidig byder vi ind med nyeste viden og indsigt fra forskning. 

I Væksthusets Kompetencecenter er vi optagede af jeres aktuelle udfordringer, mål og ambitioner. Vi har som det primære formål at understøtte udvikling af beskæftigelsesfagligheden. Derfor er vi altid i gang med at tilpasse vores måde at arbejde på, så det passer til jeres virkelighed.  

I et organisatorisk forløb planlægger vi sammen med jer en række aktiviteter, der skal understøtte den læring og udvikling, I ønsker. Vi byder ind med viden fra forskning, teori og praksis og understøtter jeres lokale udvikling af praksisser, indsatser og indsigter – som i sidste ende hjælper jer til at skabe bevægelse for de ledige.  

Et organisatorisk forløb består typisk af en række forskelligartede aktiviteter med forskellige formål: 

  • Styregruppe: Fokus på formål, implementering og overvågning af forløbets progression 
  • Lederseminarer: Udvikling af ledelse, refleksioner og overvejelser om ledelsesmæssig understøttelse af opsatte mål 
  • Undervisning: Viden og konkrete værktøjer som er udvalgt til at understøtte jeres ambitioner og læringsmæssige behov.  
  • Feedback og supervision: Medarbejdere, enkelte grupper eller hele organisationen indgår i praksisnære sessioner med fokus på udvikling af organisationens samtaler, praksisser og samarbejde.  

Væksthusets Kompetencecenter samarbejder tæt med forskere fra vores eget forskningscenter og fra danske universiteter og forskningsinstitutioner. Vi vil derfor altid inddrage den bedst tilgængelige viden og bringe den i samspil med jeres praksis.  

Her kan du læse mere om et af vores afsluttede forløb, som satte beskæftigelsesfaglighed i fokus hos Sønderborg jobcenter

Kontakt os for en konkret snak om jeres lokale forhold og mulighederne for læringsaktiviteter hos jer. Kontakt os her