Organisationsudvikling

Vi udvikler jeres beskæftigelsesfaglighed
– tæt på praksis med forankring i forskning

Hvad går beskæftigelsesfaglig organisationsudvikling ud på?

Organisationsudvikling handler om at løse konkrete udfordringer i jeres dagligdag ved at styrke beskæftigelsesfagligheden i organisationen.

Når enkelte medarbejdere deltager i kurser, temadage eller lignende, bliver læringen ikke altid omsat til handlinger i jeres daglige praksis. Typisk fordi en organisations vaner og automatpiloter let kan udfordre nytænkning, innovation og kreative løsninger.

Derfor er der nogle gange brug for at hele eller dele af organisationen udvikler sig i fællesskab.

I Væksthusets Kompetencecenter tilbyder vi organisationsudvikling, som udvikler jeres beskæftigelsesfaglige kompetencer ved at stille skarpt på jeres praksis. Vi udfordrer jer på jeres organisering af den beskæftigelsesfaglige praksis og stiller spørgsmål til jeres processer og vaner i kerneopgaven. Vi giver jer kort sagt forstyrrelser, som gør det muligt at tænke nyt om måden, I løser de beskæftigelsesfaglige kerneopgaver på.

Vores udgangspunkt er, at vi skaber beskæftigelsesfaglig udvikling sammen med jer. Derfor starter vi altid med et nysgerrigt blik på jeres praksis, og derefter afdækker vi sammen de vigtigste områder, hvor ny viden kan skabe det ønskede løft i jeres faglighed.

Vi har mange års erfaring med at løse både små og store udviklingsopgaver inden for praksis. Hvis I gerne vil have vores faglige input til jeres konkrete udfordringer, så kontakt os og lad os sammen undersøge, hvordan vi kan hjælpe jeres organisation med at styrke beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere om hvad vi forstår ved beskæftigelsesfaglighed her

Det kan vi hjælpe med

Vi kan være med til at udvikle jeres organisation på mange måder.

For eksempel via:

 • Temadage.
 • Oplæg og inspiration.
 • Workshops.
 • Seminarer.
 • Observationer og feedbacksessioner.
 • Undervisningsforløb.
 • Udviklingsprojekter.

Det får I

 • Et tydeligt fælles fokus og pejlemærke for organisationens beskæftigelsesfaglighed, retning og kerneopgave.
 • Et fælles sprog, fælles beskæftigelsesfaglige rammer og styrket samarbejde i jeres organisation.
 • Sammenhæng på tværs i organisationen, hvor medarbejdere, ledere og gruppedynamik. understøtter den ønskede organisatoriske udvikling.
 • En fælles udvikling der skaber øget læring og et fundament for fortsat udvikling på egen hånd.

Eksempel på organisationsudvikling:

Kompetenceforløb om beskæftigelsesfaglighed og rollesikkerhed i Uddannelseshuset i Aalborg Jobcenter

Trods mange forskellige tiltag, var det ikke lykkedes for Uddannelseshuset i Aalborg Jobcenter at knække koden til at forbedre progressionen mod uddannelse og job for unge aktivitetsparate borgere på uddannelseshjælp.

Uddannelseshuset kendte godt til Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) fra Væksthusets Forskningscenter. Forskning der viser, hvad der virker, men de havde svært ved at omsætte den viden til en forandret praksis. De skulle for eksempel arbejde med jobrettede, parallelle indsatser og troen på borgerens jobchance på en måde, som skulle skabe øget fremdrift for målgruppen.

Uddannelseshuset fik hjælp af Væksthusets Kompetencecenter til at udvikle følgende:
• ”Rollesikkerhed” i en ny beskæftigelsesfaglig rolle.
• Et fælles beskæftigelsesfagligt sprog og en refleksiv praksis.
• En øget kreativitet samt konkret handling i samarbejdet med borgerne på baggrund af beskæftigelsesfaglig og forskningsbaseret viden.

Sådan løste vi udfordringen

Medarbejderne teams blev klædt på til at arbejde i nye kombinationsroller ud fra to overordnede principper baseret på Væksthusets forskning:

 • ”Medarbejderen virker”- at arbejde med en tillidsfuld relation mellem borger og én medarbejder, der tror på borgerens jobchancer.
 • ”Virkeligheden virker” – at arbejde kreativt med at inddrage ordinære arbejdspladser i borgerens udviklingsforløb mod job/uddannelse.

Derudover blev der arbejdet med at udvikle en refleksiv praksis – ved at udvikle evne, mod og tillid til at skifte perspektiv i sparring og opgaveløsning. Det stimulerede det tværfaglige samarbejde og kreativitet i udvikling af flere løsninger for borgerne.

Kompetenceforløbet var bygget op som et læringssamarbejde. Det betød:

 • Undervisning i en række temaer med feedbackloops, hvor medarbejderne ud fra den tillærte viden afprøvede handlinger i sin praksis, som de efterfølgende reflekterede sammen over.
 • Parallelle læringsspor for ledere og medarbejderne i de to teams, samt en tema-dag for alle medarbejdere.
 • Faglig sparring i en løbende og tæt dialog mellem Væksthus-konsulent, ledere og medarbejdere.

Udbyttet for Uddannelseshuset i Aalborg Jobcenter

 • Et højere niveau i de faglige samtaler og flere løsningsmuligheder i forhold til problemstillinger, dilemmaer og udfordrende problemstillinger.
 • En stærk fælles beskæftigelsesfaglighed.
 • Mere værdige og borgerinddragende indsatser.
 • Medarbejdere og ledere som tør og har redskaber til at udfordre vanetænkning og hinandens blinde vinkler.
 • Større engagement og arbejdsglæde blandt medarbejderne.
 • Et stærkere beskæftigelsesfagligt og refleksivt fælles sprog og praksis, hvor medarbejderne er blevet bedre til at gå fra viden til handling.
 • Øget tryghed og meningsfuldhed i sin nye rolle – fordi det giver mening og fremdrift for borgerne.
 • Udvidet beskæftigelsesfagligt handlerum – med øget kreativitet, en bredere værktøjskasse og en større autonomi til at træffe beslutninger i sagerne.
 • Beslutninger som i højere grad bygger på beskæftigelsesfaglige og forskningsbaserede begrundelser.

Det siger kunden

”Jeg synes, at jeg har taget en del med mig fra et virkelig godt forløb, hvor faglig refleksion og sparringskultur fyldte meget. Måske er det vigtigste, jeg har lært i virkeligheden at stå mere stærkt i min beskæftigelsesfaglighed. For det er en muskel, jeg træner hver eneste dag.”


Medarbejder i Uddannelseshuset i Aalborg Jobcenter

Vi skræddersyr jeres beskæftigelsesfaglige kompetenceudvikling

Vi laver temadage, oplæg, workshops, seminarer, undervisningsforløb og udviklingsprojekter.

Kontakt os – vi finder en løsning, der passer til jer.

Kontakt os

Er du i tvivl om noget? Er du nysgerrig og vil bare høre mere?
Vi arbejder på mange forskellige måder for at styrke beskæftigelsesfagligheden i praksis.

Tilmeld Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret om vores nyeste forskning og kompetenceudvikling inden for beskæftigelsesområdet.

  Ved at trykke ”Tilmeld Nyhedsbrev” giver du samtykke til, at Væksthuset må behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.