BIP i praktiken – kurs för kunskapspersoner

Välkommen till kursportal för kurs för kunskapspersoner – BIP i praktiken På denna kursportal samlar vi undervisningsmaterial och presentationer som används på kursen BIP i praktiken. Materialet kan användas för eget lärande och i arbetet med att stödja utveckling och lärande internt i din/er organisation. Kom ihåg att alltid ange referens till Væksthuset. Nedan finns…

Material för professionell kunskap inom arbetsmarknadsområdet

Välkommen till Væksthusets Kompetencecenter och till detta digitala material. Materialet syftar till att hjälpa dig och dina kollegor att mobilisera kunskap, idéer och erfarenheter så att ni tillsammans utvecklar ert arbete och era insatser för arbetssökanden som har en sammansatt situation.  Materialet har byggts upp med utgångspunkt i principer från BIP, Beskæftigelsesindikatorprojektet. Du kan läsa…