BIP progressionsmätning – Organisation

Utbildningsmaterial BIP- Progressionsmätning Välkommen till utbildningsplattformen för dig som blir eller har blivit utbildad I BIP progressionsmätning. BIP är den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien av sitt slag. Den genomfördes i Danmark från 2011-2017. Forskningsresultaten från studien utgör grunden för utvecklingen av de insatser för utsatta arbetssökande som Væksthuset arbetar med och ämnar att sprida.…

BIP progressionsmätning för certifierade utbildare

Utbildningsmaterial BIP- Progressionsmätning för certifierade BIP utbildare Välkommen till utbildningsmaterialet för dig som blir eller har blivit utbildad I BIP progressionsmätning. BIP är den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien av sitt slag. Den genomfördes i Danmark från 2011-2017. Forskningsresultaten från studien utgör grunden för utvecklingen av de insatser för utsatta arbetssökande som Væksthuset arbetar med…

Kursplattform: Från BIP till reflexiv praktik för professionella kunskapsagenter

Välkommen till kursplattform för kursen Från BIP till reflekxiv praktik för professionella kunskapsagenter På denna kursplattform samlar vi undervisningsmaterial och presentationer som används på kursen Från BIP till reflexiv praktik. Materialet kan användas för eget lärande och i arbetet med att stödja utveckling och lärande internt i din/er organisation. Kom ihåg att alltid ange referens…

Material för professionell kunskap inom arbetsmarknadsområdet

Välkommen till Væksthusets Kompetencecenter och till detta digitala material. Materialet syftar till att hjälpa dig och dina kollegor att mobilisera kunskap, idéer och erfarenheter så att ni tillsammans utvecklar ert arbete och era insatser för arbetssökanden som har en sammansatt situation.  Materialet har byggts upp med utgångspunkt i principer från BIP, Beskæftigelsesindikatorprojektet. Du kan läsa…