Aktuell status
Ej anmäld
Pris
10000

Utbildningsmaterial BIP- Progressionsmätning

Välkommen till utbildningsplattformen för dig som blir eller har blivit utbildad I BIP progressionsmätning.

BIP är den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien av sitt slag. Den genomfördes i Danmark från 2011-2017. Forskningsresultaten från studien utgör grunden för utvecklingen av de insatser för utsatta arbetssökande som Væksthuset arbetar med och ämnar att sprida.

Du kan läsa mer om BIP forskningen här

Du hittar en processbeskrivning för Vaeksthusets kurs i BIP – Progressionsmätning här

 

Utbildningsmaterialet är upplagt i olika avsnitt som består av tillhörande presentationer.

Tillgång till materialet gäller för ett år och materihttps://vaeksthusets-kompetencecenter.dk/wp-content/uploads/2023/11/Processbeskrivning-Kurs-i-progressionsmatning.pdfalet får ej spridas utanför organisationen och

Avsnitten följer den gängse processen för utbildning av BIP progressionsmätning.

  •  Chefsmöten: Innehåller presentation till chefsmöten 1 och 2
  •  Kickoff: Innehåller presentation till Kickoff
  •  Undervisningsdagen: Innehåller presentation och material från undervisningsdagen för progressionsmätning
  • Informationsmaterial  BIP: Innehåller bl.a. skrifter från forskningen, kort fil mm.

Alla presentationer är i pdf filformat.

Materialet är baserad på hur vi från Vaeksthuset undervisar i progressionsmätning. Du kan med fördel komplettera materialet så att den passar den egna organsiationen.

Varmt tack för att du vill ta till dig ny kunskap från forskningen, prova nya arbetssätt och bidra till att stärka den professionella yrkesrollen inom arbetsmarknadsområdet.

Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar.

Varma hälsningar

Karin

Vaeksthusets Kompetencecenter

Karin Persson Haas, Tel +45 30389728 , E-post kpha@vaeksthus.dk

Vill du veta mer om vår forskning? Du hittar fler publikationer på både danska och svenska här