Aktuell status
Ej anmäld
Pris
10000

Utbildningsmaterial BIP- Progressionsmätning för certifierade BIP utbildare

Välkommen till utbildningsmaterialet för dig som blir eller har blivit utbildad I BIP progressionsmätning.

BIP är den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsmätningsstudien av sitt slag. Den genomfördes i Danmark från 2011-2017. Forskningsresultaten från studien utgör grunden för utvecklingen av de insatser för utsatta arbetssökande som Væksthuset arbetar med och ämnar att sprida.

Du kan läsa mer om BIP forskningen här

Du hittar en processbeskrivning för Væksthusets kurs i BIP – Progressionsmätning här

 

Utbildningsmaterialet är upplagt i olika avsnitt som består av tillhörande material. Materialet får ej spridas utan skall enbart användas av utbildaren till utbildning av progressionsmätning.  Organisationen/kunden som utbildas får en egen inloggning till presentationerna.

Avsnitten följer den gängse processen för utbildning av BIP progressionsmätning gentemot externa parter.

  •  Chefsmöten: Innehåller presentation och manus till chefsmöten 1 och 2
  •  Kickoff: Innehåller presentation och manus till Kickoff
  •  Undervisningsdagen: Innehåller presentation, manus och material till undervisningsdagen för progressionsmätning
  • Informationsmaterial  BIP: Innehåller bl.a. undervisningsmanual, skrifter från forskningen, kort fil mm.

Presentationerna är gjorda i powerpoint och på anteckningsdelen till bilderna finns information/manus till dig som utbildare.

Materialet är baserad på hur vi från Væksthuset undervisar i progressionsmätning. Ser det som ett underlag och en vägledning. Du kan med fördel komplettera med dina egna erfarenheter och anpassa utbildningen så att den passar den egna organsiationen vid interna utbildningar.

Vid utbildning till externa parter är du en representant för Væksthusets forskning och arbete och vi vill gärna att du använder materialet som vi har lagt upp det – kompletterad med dina erfarenheter.

 

I nedan video presenterar vår forskningschef Charlotte Liebak Hansen BeskæftigelsesIindkatorPprojektet (BIP). Hon introducerar forskningsprojektets design, deltagare och de metoder vi använt oss av i datainsamlingen. Därutöver går hon också igenom de viktigaste resultaten, inklusive kunskap om effektiva insatser, handläggarens betydelse och arbetet med progression.

Videon används i samband med utbildningar i progressionsmätning och/eller som en allmän introduktion till BIP.

Varmt tack för att du vill sprida kunskap från forskningen, bjuda in till nya arbetssätt och bidra till att stärka den professionella yrkesrollen inom arbetsmarknadsområdet.

Kontakta mig gärna vid frågor och funderingar.

Varma hälsningar

Karin

Vaeksthusets Kompetencecenter

Karin Persson Haas, Tel +45 30389728 , E-post kpha@vaeksthus.dk

*Vill du veta mer om vår forskning? Du hittar fler publikationer på både danska och svenska här