Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Välkommen till kursplattform för kursen Från BIP till reflekxiv praktik för professionella kunskapsagenter

På denna kursplattform samlar vi undervisningsmaterial och presentationer som används på kursen Från BIP till reflexiv praktik. Materialet kan användas för eget lärande och i arbetet med att stödja utveckling och lärande internt i din/er organisation. Kom ihåg att alltid ange referens till Væksthuset.

Nedan finns information om kursens upplägg, studieplan med litteraturlista och läroplan. Under varje modul kommer aktuellt utbildningsmaterial att läggas upp efterhand. 

Välkomstbrev och studieplan_Kurs för kunskapspersoner_BIP i praktiken

BIP i praktiken – läroplan

 

Kursprogram

Kursen är uppbyggd med följande moment som har fokus på olika teman med koppling till principerna från forskningen om BIP, tilltron till individens jobbchans, kunskapsmobilisering, reflexiv praktik mm.:

 

• Introduktion: Organisatorisk uppgift.

En heldag. Kunskapsagenter och chefer deltar.

Inblick i de viktigaste poängerna från Væksthusets forskning: BIP, tilltron till individens jobbchans och reflexiv praktik.
Introduktion till deltagarnas eget arbete på hemmaplan: hur gör du skillnad i din egen organisation?
Etablering av tvärgående grupper: hur arbetar vi med kunskap i vår egen verksamhet?
Kontrakt mellan chef och deltagare: ramen för den organisatoriska uppgiften.

 

• Modul 1: Rollen som kunskapsagent.

Internat – två heldagar. Kunskapsagenter deltar.

Kunskap och komplexitet: Wicked problems (”vilda problem”) och arbetet med en kunskapsbaserad praktik.
Mobilisering av gruppens kunskap och arbete i tvärgående grupper.
Arbete med principer för praktiken: hur kan kunskap från forskningen omsättas till handlingar i praktiken?
Introduktion till reflexiv praktik.
Processledarrollen: Träning i reflexiv praktik.

 

• Modul 2: Tilltron till individens jobbchans.

En heldag. Kunskapsagenter deltar.

Vi lägger grunden: forskningen studeras på djupet.
Mobilisering av gruppens kunskap och arbete i tvärgående grupper.
Hur gör vi i praktiken: Betydelsen av förväntningar. Metoder till perspektivbyte, feedback-kultur och till arbetet med narrativ/berättelser och ett gemensamt professionellt språk.
Reflexiva tekniker till att arbeta med tilltron till individens jobbchans. Processledarrollen: Träning i reflexiv praktik.

 

• Individuell handledning.

Två timmar, digitalt. Kunskapsagenter och chefer deltar.

Uppföljning och feedback på arbetet med organisatorisk uppgift.

 

• Modul 3: Fokus på arbete – parallella insatser.

En heldag. Kunskapsagenter deltar.

Vi lägger grunden: forskningen studeras på djupet.
Mobilisering av gruppens kunskap och arbete i tvärgående grupper – fokus på samordnade och parallella insatser.
Hur gör vi i praktiken: Arbetet med matchningsprocesser, metoder till ökad arbetsmarknadskunskap.
Reflexiva tekniker för att arbeta med kreativ involvering av arbetsplatser och samordning av insatser. Processledarrollen: Träning i reflexiv praktik.

 

• Modul 4: Professionell kunskap och reflexiv praktik.

En heldag. Kunskapsagenter deltar.

Vi lägger grunden: forskningen studeras på djupet.
Mobilisering av gruppens kunskap och arbete i tvärgående grupper – fokus på tvärprofessionell kunskap.
Hur gör vi i praktiken: Gemensamt språk i ett fält med olika professioner och yrkesgrupper – kommunikationsstilar. Att lyssna och ge feedback.
Reflexiva tekniker för att arbeta med olika perspektiv. Processledarrollen: Träning i reflexiv praktik.

 

• Avslutning: Organisatorisk förankring.

En heldag. Kunskapsagenter och chefer deltar.

Tvärgående grupper samlas en heldag. Varje deltagare presenterar sitt arbete med den organisatoriska uppgiften: Erfarenheter, upplevelser, dilemman och utmaningar, samt överväganden kring teori och forskning med koppling till uppgiften. Gruppen reflekterar tillsammans kring varje presentation och lär sig av varandras uppgifter och organisationer.