Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång
This kurs is currently closed

Välkommen till Væksthusets Kompetencecenter och till detta digitala material. Materialet syftar till att hjälpa dig och dina kollegor att mobilisera kunskap, idéer och erfarenheter så att ni tillsammans utvecklar ert arbete och era insatser för arbetssökanden som har en sammansatt situation. 

Materialet har byggts upp med utgångspunkt i principer från BIP, Beskæftigelsesindikatorprojektet.

Du kan läsa om resultaten från BIP i denna text: Vad är avgärande för jobbchanserna av Søren Vinther Fjærestad. Texten har publicerats på danska i antologin “Fremtidens kontanthjælp”, redigerad av Steffen Rasmussen.

Vi har skapat fyra teman som bildar en struktur för materialet.

  1. Tilltron till individens chans att få ett jobb – forväntningar, förhållningssätt och tilltron till egna förmågor
  2. Mötet med individen – parallella insatser, mening, sammanhang och progression
  3. Arbetsplatsfokus i insatsen – matchningsprocessen, arbetsmarknadsberedskap och företagens perspektiv
  4. Reflexiv praktik – att reflektera, sätta i perspektiv och hantera dilemman

I denna introduktion hittar du övergripande kunskap om BIP och verksamma element i rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser.

I materialet hittar du olika typer av lärresurser: filmer, texter och övningar. Några av materialen har utvecklats av Væksthusets Kompetencecenter, annat har publicerats av Væksthusets Forskningscenter. Vi använder också andra relevanta kunskapskällor som stödjer arbetet inom särskilda teman.

Du kan hitta puplikationer fra Væksthusets Forskningscenter här:

Vänligen uppmärksamma att material, texter och innehåll på dessa sidor inte får delas med tredje part utan ett skriftligt tillstånd från Væksthuset. Materialet kan  användas i er organisations interna utveckling och lärande och alltid med referens till Væksthuset.   

Om du upplever utmaningar när du använder materialet, hör gärna av dig till oss.

Lycka till!

Væksthusets Kompetencecenter

Introduktionen börjar här med två korta filmer: