Vår undervisning bygger på forskning

Vår undervisning tar alltid avstamp i kunskap från Væksthusets egen forskning och från andra forskningsmiljöer.

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) har fått stor uppmärksamhet i Sverige men vi tar också utgångspunkt i senare forskningsprojekt om tilltron till jobbchansen och reflexiv praktik. Nedan har vi samlat lite information från BIP-studien, samt länkar till våra publikationer och forskning.

  • Beskæftigelses Indikator Projektet ( BIP) har undersökt vad det är som faktiskt gör att individer som är långtidsarbetslösa och som har en kombination av utmaningar, t ex med anledning av ohälsa, funktionsnedsättning och missbruk, kommer i arbete. Det är den hittills mest omfattande vetenskapliga progressionsstudien av sitt slag, i Danmark såväl som internationellt.
  • Projektet har involverat drygt 400 handläggare från 10 jobbcenter (kommunala arbetsförmedlingar) som under fyra år har genomfört upprepade progressionsmätningar på runt 4 000 individer.
  • Mätningarna har baserats på 11 indikatorer för anställningsbarhet som utvecklats inom projektet, på bakgrund av en genomgång av både nationella och internationella forskningsstudier. 
  • Studien har kommit fram till att det särskilt är sju indikatorer som har samband med individens sannolikhet för att komma i arbete. Dessa är: jobbsökningsbeteende, kunskap om arbetsmarknaden, hälsa och hantering av hälsan, samarbetsförmåga och målmedvetenhet, individens tilltro till att kunna klara av ett arbete samt den absolutt viktigaste indikatorn: handläggarens tilltro till att individens får ett arbete. 

 

Andra anmärkningsvärdiga resultat av studien är dessutom:

 • Att erbjuda individen en kombination av flera typer av insatser parallellt är mer effektivt för individens jobbchans än att erbjuda insatserna stegvis enligt en “trappmodell” . Högst progression ses när individen får en jobbfokuserad insats parallellt med en kompetenshöjande och / eller en hälsoinriktad insats. 
 • Progression sker enbart om en jobbfokuserad insats ingår i kombinationen av insatser. Direkta jobbfokuserade insatser är de mest effektiva – det innebär att det är viktigt att fokusera på att individen i ett tidigt skede kan bli en del i gemenskapen på en arbetsplats.
 • Allra mest avgörande är dock att handläggaren har en tilltro till individens jobbchans.

Du kan läsa mer och hålla dig uppdaterad om den nyaste forskning på fältet på hemsidan för Væksthusets Forskningscenter.

Publikationer som är översatta till svenska hittar du här:

Och du kan söka fram våra danska publikationer här