Vad är Væksthusets Kompetencecenter?

Væksthuset är ett socialt företag som finns till för att hjälpa utsatta arbetssökande till arbete och utbildning. Vi samarbetar med Jobbcentren (kommunala arbetsförmedlingar) i hela Danmark.

Sedan 2016 har Væksthuset ett forskningscenter som forskar i hur insatserna till de arbetssökande kan bli ännu bättre så att fler kommer i arbete. Det är i forskningscentret som vi bland annat har genomfört progressionsmätningsstudien BIP – Beskæftigelses Indikator Projektet (länk). 

Ett av Væksthusets mål är att bygga broar mellan teori och praktik. Därför finns också Væksthusets Kompetencecenter. Vårt syfte är att förmedla all den kunskap som finns inom Væksthuset så att den kan användas för att få ännu fler i arbete. 

Vi som jobbar på Væksthusets Kompetencecenter har alla en god insyn i forskning på området och ett reflekterande multiteoretisk förhållningssätt till sysselsättnings- och arbetsmarknadsinsatser. Vi har också en omfattande praktisk erfarenhet av att arbeta med arbetssökande i utsatta situationer. Detta utgör grunden för vår engagerande och praktiknära undervisning. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer: 
Karen Ask +45 23 38 76 52, kas@vaeksthus.dk

Vad är BIP?

Läs mer

Vilka tjänster erbjuder vi?

Läs mer

I filmerna nedanför kan du höra mer om forskningsresultaten från BIP. Den första filmen ger en introduktion till hur sysselsättningsindikatorer kan användas i organiseringen av insatser för att skapa progression mot arbetsmarknaden och vilka indikatorer som har störst betydelse för individens jobbchans. I den andra filmen kan du höra mer om tilltron till individens jobbchans, den indikatorn som visat sig ha störst betydelse för individens möjlighet att få ett jobb.