Hej,

Välkommen till utbildningsplattformen för certifierade BIP-utbildare.

Utbildningsmaterialet är upplagt i olika avsnitt som består av tillhörande material. Materialet får ej spridas utan skall enbart användas av utbildaren till utbildning av progressionsmätning.  Organisationen/kunden som utbildas får en egen inloggning till presentationerna.

Avsnitten följer den gängse processen för utbildning av BIP progressionsmätning gentemot externa parter.

  •  Chefsmöten: Innehåller presentation och manus till chefsmöten 1 och 2
  •  Kickoff: Innehåller presentation och manus till Kickoff
  •  Undervisningsdagen: Innehåller presentation, manus och material till undervisningsdagen för progressionsmätning
  • Informationsmaterial  BIP: Innehåller bl.a. undervisningsmanual, skrifter från forskningen, kort fil mm.

Presentationerna är gjorda i powerpoint och på anteckningsdelen till bilderna finns information/manus till dig som utbildare.

Materialet är baserad på hur vi från Vaeksthuset undervisar i progressionsmätning. Ser det som ett underlag och en vägledning. Du kan med fördel komplettera med dina egna erfarenheter och anpassa utbildningen så att den passar den egna organsiationen vid interna utbildningar.

Vid utbildning till externa parter är du en representant för Vaeksthusets forskning och arbete och vi vill gärna att du använder materialet som vi har lagt upp det – kompletterad med dina erfarenheter.

Varmt tack för att du vill sprida kunskap från forskningen, bjuda in till nya arbetssätt och bidra till att stärka den professionella yrkesrollen inom arbetsmarknadsområdet.

Kontakta mig gärna vid frågor och funderingar.

Varma hälsningar

Karin

Vaeksthusets Kompetencecenter

Karin Persson Haas, Tel +45 30389728 , E-post kpha@vaeksthus.dk