Vad är Væksthuset och Væksthusets Kompetencecenter? 

Væksthuset är ett socialt företag som finns till för att hjälpa utsatta arbetssökande till arbete och utbildning. Vi samarbetar med Jobbcentren (kommunala arbetsförmedlingar) i hela Danmark.

Sedan 2016 har Væksthuset ett forskningscenter som forskar i hur insatserna till de arbetssökande kan bli ännu bättre så att fler kommer i arbete. Det är i forskningscentret som vi bland annat har genomfört progressionsmätningsstudien BIP – Beskæftigelses Indikator Projektet, läs mer

Ett av Væksthusets mål är att bygga broar mellan teori och praktik. Därför finns också Væksthusets Kompetencecenter. Vårt syfte är att förmedla all den kunskap som finns inom Væksthuset så att den kan användas för att få ännu fler i arbete. 

Vi som jobbar på Væksthusets Kompetencecenter har alla god insyn i forskning på området och ett reflekterande multiteoretisk förhållningssätt till sysselsättningsinsatser. Vi har också en omfattande praktisk erfarenhet av att arbeta med arbetssökande i utsatta situationer. Detta utgör grunden för vår engagerande och praktiknära undervisning. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer: 
Karen Ask +45 23 38 76 52, kas@vaeksthus.dk

Karen Ask

Chefskonsult

+45 23 38 76 52
kas@vaeksthus.dk

Kärnkompetenser:

 • Omsättning av forskning i praktiken
 • BIP (SysselsättningsIndikatorProjektet) och progressionsmätning
 • Reflexiv praktik
 • Professionell sysselsättningskunskap – individuell och organisatorisk lärande
 • Aktionslärande och utvärdering
Download CV

Anne Sandberg Holm

Chefskonsult
+45 30 18 58 72
asc@vaeksthus.dk

 

Kärnkompetenser:

 • Utbildning och kompetensutveckling inom sysselsättningsområdet
 • Handledning av chefer och medarbetare
 • Feedback-kultur och reflexiv praktik
 • Omsättning av forskning i praktiken
 • Ledning av yrkesprofessionella  
 • Kunskap inom psykologi med inriktning mot sysselsättningsområdet
Download CV

Søren Vinther Fjærestad

Chef för Væksthusets kompetencecenter
+45 21 42 52 70
svf@vaeksthus.dk

 

Kärnkompetenser:

 • Utbildning och kompetensutveckling av medarbetare
 • Handledning av chefer och medarbetare
 • Förmedling av professionell sysselsättningskunskap
 • Kunskaper inom psykologi och vetenskapligt förankrade metoder
 • Omsättning av forskning i praktiken
 • Multiteoretisk tillgång
Download CV

Leif Tøfting Kongsgaard

Chef för professionell utveckling, PhD stipendiat/ doktorand
+45 40 40 88 09
lk@vaeksthus.dk

 

Kärnkompetenser:

 • Kritisk reflexiv tillgång och handledning
 • Ledning av yrkesprofessionella 
 • Vetenskaplig kunskap inom sysselsättningsområdet
 • Multiteoretisk tillgång till sysselsättningsområdet
 • Omsättning av forskning i praktiken
Download CV

Peter Frøby

Chefskonsult
+45 2923 5580
pfr@vaeksthus.dk

 

Kärnkompetenser:

  • Undervisning, handledning och kompetensutveckling med fokus på professionell sysselsättningskunskap (beskæftigelsesfaglighed)
  • Bollplank till ledare och medarbetare i den professionella praktiken inom arbetsmarknadsområdet
  • Lösningsfokuserad metod inom arbetsmarknadsområdet
  • Metod- och projektutveckling inom arbetsmarknadsområdet
Download CV