BIP i praktiken – kurs för kunskapspersoner (kursstart 31 januar 2023)

33.000,00kr.

Särskilt pris för medlemmar av NNS: 29000 kr (anmälanskod krävs). 

Många verksamheter och medarbetare inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet har börjat ta kunskapen om BIP-forskningen till sig. Men om vi ska bygga bro mellan forskning och praktik och omsätta forskningen i det vardagliga arbetet krävs mer än kunskap om vad som fungerar. Det krävs medarbetare och ledare som gör faktiska förändringar i sin praktik och att de gör det tillsammans. För att få varaktig effekt i organisationen behövs därför mer än att skicka enskilda medarbetare på kurs. Därför har vi utvecklat denna kurs för kunskapspersoner.

Kursens syfte är att utbilda kunskapspersoner som kan leda reflexiva, kollegiala utvecklingsprocesser med verksamhetens medarbetare med fokus på att integrera de centrala principerna från BIP-forskningen i verksamhetens praktik.

Slut i lager

Kategori:

Beskrivning

Vem är kursen till för?

Kursen är för dig som vill fördjupa dig i forskningen om BIP och annan relevant forskning, och vill utvecklas i en roll där du processleder reflexiva, kollegiala samtal med fokus på att utveckla praktiken på din arbetsplats enligt principerna från BIP.

Du arbetar i en roll där du har mandat att påverka era gemensamma professionella samtal på arbetsplatsen, och ert arbetssätt med individer som är långt från arbetsmarknaden. Du har tillgång till att, i samarbete med din chef, påverka de organisatoriska förhållanden som har betydelse för utvecklingen av ert arbete. Du är till exempel verksamhetsutvecklare, projektledare, samordnare eller teamledare.

Din chef ska också delta! Du som är chef för en kunskapsperson deltar i delar av kursen (introduktion, individuell handledning och avslutning) för att du ska kunna arbeta med att säkerställa förankringen av kunskapen i er verksamhet.

Kursprogram

Kursen är uppbyggd med följande moment som har fokus på olika teman med koppling till principerna från forskningen om BIP, tilltron till individens jobbchans, kunskapsmobilisering, reflexiv praktik mm.:
Introduktion. Organisatorisk uppgift. Kunskapspersoner och chefer deltar.
Modul 1. Internat – två heldagar. Rollen som kunskapsperson. Kunskapspersoner deltar.
Modul 2. En heldag. Tilltron till individens jobbchans. Kunskapspersoner deltar.
Individuell handledning, digitalt. Två timmar. Uppföljning och feedback på arbetet med organisatorisk uppgift. Kunskapspersoner och chefer deltar.
Modul 3. En heldag. Fokus på arbete – parallella insatser. Kunskapspersoner deltar.
Modul 4. En heldag. Professionell kunskap och reflexiv praktik. Kunskapspersoner deltar.
Avslutning. En heldag. Organisatorisk förankring. Kunskapspersoner och chefer deltar.

Detta får du

• Fördjupad kunskap inom BIP och annan forskning från Væksthuset,
• Kompetens, tekniker och träning i att processleda professionella kollegiala samtal, möten och processer med fokus på att utveckla en kunskapsbaserad och reflexiv praktik,
• Kompetens att fungera som ett kontinuerligt stöd i den egna organisationen för att förankra kunskap från BIP i praktiken.

Detta får din verksamhet

En nyckelmedarbetare som i rollen som kunskapsperson kan
• leda kollegiala reflexiva processer på arbetsplatsen,
• stödja verksamheten att utveckla en professionell kunskap och reflexiv praktik där principer från BIP-forskningen integreras,
• kan stödja medarbetarna att tillsammans mobilisera kunskaper, kreativitet och handlingsförmåga och därmed skapa lösningar som leder till ökad progression mot arbete och utbildning för individer med komplexa utmaningar som står långt från arbetsmarknaden.

På kursen arbetar du med

• En organisatorisk uppgift som du själva formulerar i samarbete med din chef vid kursens introduktion. Uppgiften arbetar du löpande med under hela kursens gång – den blir din träningsbana.

• Att mobilisera dina egna kunskaper i samspel med kunskaper från forskningen, samt kunskaperna hos undervisarna och de andra kursdeltagarna. Undervisningen består i en kombination av upplägg om forskningen, praktiska exempel och träning i reflexiva övningar i gruppen.

• Ett digitalt kunskapspaket med läromaterial på svenska – övningar, filmer och artiklar – som du kan använda i arbetet med att omsätta kunskaperna på din arbetsplats.

Mellan kurstillfällena tränar du på att mobilisera kunskaperna hos dina kollegor i arbetet med att utveckla en reflexiv och professionell praktik på hemmaplan. Till din hjälp kan du använda det digitala läromaterialet, samt annan kurslitteratur. Det är därför är viktigt att du har avsatt tid för eget arbete, samt för att träna på hemmaplan tillsammans med dina kollegor.

Praktisk information

Kursdatum: 31/1, 7-8/3 (internat), 30/3, 8/6, 7/9, 25-26/10 (du och din chef deltar en av dessa två dagar, antingen 25 eller 26/10) 2023.

Tid: Undervisningen är kl. 9 -16.

Plats: Alla kursdagar är i centrala Stockholm utom afslutningen som äger rum i Væksthuset, Sundholmsvej 34, 1., 2300 København S, Danmark.

Undervisare: Karen Ask (kursansvarig) och Anne Sandberg Holm. Läs mer om undervisarna här:

Kursspråk: Undervisningen genomförs på svenska och skandinaviska! Du får tillgång till digitala läromaterial på svenska men viss kursmaterial kommer enbart att finnas på danska.

Fakturering: Observera att priset är i danska kronor (DKK) och att fakturering sker utan dansk moms men med reverse charge. I kurspriset ingår förtäring under kursdagarna och övernattning under internat.

Frågor? Kontakta Karen Ask på kas@vaeksthus.dk eller +45 23387652