Studiebesök

3.400,00kr.

I takt med att flera och flera verksamheter inom arbetsmarknadsområdet i Sverige har börjat ta till sig Væksthusets forskning om BIP och tilltron till individens jobbchans uppstår nya frågor. Hur gör vi egentligen i praktiken? Vad kan vi faktisk säga och göra med stöd i forskningen? Och finns det olika förutsättningar i Sverige och Danmark för att organisera insatser utifrån principerna från BIP?

Studiebesöket riktar sig till grupper av medarbetare, ledare och politiker som vill ha inspiration, erfarenhetsutbyte och en gemensam kunskapsgrund för att utveckla sin praktik med utgångspunkt i forskningen om BIP och Væksthusets nya forskning om tilltron till jobbchansen och reflexiv praktik.

Studiebesöket innebär en fysisk förändring från vardagen genom att ni resar till och samlas i ett annat land och i en annan verksamhet. Vi använder Væksthuset som lärmiljö och skapar med studiebesöket nya ramar för gruppen att stärka sitt kollegiala lärande och öppna upp för nyfikenhet och nya kunskaper. Samtidigt möjiggörs utbyte med Væksthuset samt även med andra verksamheter som deltar i studiebesöket.

Pris per deltagare: 3 400 DKK vid minst 24 anmälda deltagare. Observera att beloppet faktureras med moms (25 procent) då besöket genomförs på plats i Danmark.

Är du eller din verksamhet intresserad av att komma på studiebesök hos oss? Välj något av datumen nedan eller kontakta Karen Ask på kas@vaeksthus.dk.

Kategori: Artikelnr: N/A

Beskrivning

Detta får du

  • Inblick i Væksthusets forskning om BIP, tilltron till individens jobbchans och reflexiv praktik​
  • Inspiration till hur forskningen kan omsättas i praktiken med Væksthusets praktiska verksamhet som exempel.

Detta får din verksamhet

Som verksamhet eller arbetsgrupp får ni en gemensam kunskapsgrund och -fördjupning inom Væksthusets forskning och praktik för att ni kan påbörja eller fortsätta ett arbete med utveckling av verksamhetens professionella praktik inom arbetsmarknadsområdet.

Program

Dag 1. Væksthusets forskning

  • Introduktion till forskningen om BIP och indikatorer för individens progression mot arbete och studier.
  • Introduktion till annan forskning från Væksthuset: Handläggareffekter, tilltron till individens jobbchans och reflexiv praktik

Dag 2. Væksthusets praktik

Væksthuset är en icke vinstdrivende stiftelse och en fristående aktör som driver insatser för individer som står långt från arbetsmarknaden på uppdrag av kommunala jobbcenter. Vi har 30 års praktisk erfarenhet som tillsammans med Væksthusets forskning är en gedigen källa till kunskap. Upplägget på dag 2 anpassas i viss mån efter deltagarnas intressen och frågor men tar utgångspunkt i:

  • En typisk deltagarproces i Væksthuset med fokus på arbetet med parallella insatser mot jobb med mening, sammanhang och progression i samarbete med deltagaren, arbetsgivare och samverkansaktörer
  • Erfarenheter av arbetet med progressionsmätning i Væksthuset
  • Arbetet med tilltron till jobbchansen, reflexiv praktik och ”sparringskultur” i Væksthuset

Som en del i studiebesöket serveras mat från Væksthusets eget kök som fungerar som arbetsträningsplats för deltagare. Væksthusets kök nominerades till Køkkenprisen 2022. Køkkenprisen hedrar eldsjälar och ger vardagens mathjältar ett väl förtjänat erkännande.

Praktisk information

Datum: Vi återkommer med nya datum för studiebesök till hösten 2023. Kontakta Karen Ask på kas@vaeksthus.dk om du/ ni är intresserade av ett studiebesök hos oss.

Tid: Undervisningen är kl. 12-16 dag 1 och kl. 9 -13 dag 2 (båda dagar inkl. lunch och fika)

Plats: Væksthuset, Sundholmsvej 34, 1., 2300 København S. Se karta och vägbeskrivning.

Undervisare: Karen Ask från Væksthusets Kompetencecenter och Charlotte Hansen från Væksthusets Forskningscenter. Dessutom medverkar ledare och medarbetare från Væksthuset. Läs mer om undervisarna här.

Språk: Undervisningen genomförs på danska och svenska. Vi strävar efter att tillhandahålla skriftliga presentationer och material på svenska eller “skandinaviska”. Vi är vana vid att undervisa grupper från Sverige och ger löpande stöd till förståelse under dagarna.

Fakturering: Observera att priset är i danska kronor (DKK) och att fakturering sker med dansk moms då studiebesöket genomförs i Danmark.

Frågor? Kontakta Karen Ask på kas@vaeksthus.dk eller +45 23387652

Ytterligare information

Välj Datum

6-7 december 23,  16-17 april 24