Studiebesök – utbildning om Væksthusets fundament i forskning och praktik

3.400,00kr.

Studiebesöket riktar sig till grupper av medarbetare, ledare och politiker som vill ha en gemensam kunskapsgrund, inspiration och erfarenhetsutbyte för att utveckla sin professionella praktik med utgångspunkt i Væksthusets forskning om BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) och den nyare forskning om tilltron till jobbchansen och reflexiv praktik.

Studiebesöket innebär en fysisk förändring från vardagen genom att ni resar till och samlas i ett annat land och i en annan verksamhet. Vi använder Væksthuset som lärmiljö och skapar med studiebesöket nya ramar för gruppen att stärka sitt kollegiala lärande och öppna upp för nyfikenhet och nya kunskaper. Samtidigt möjiggörs utbyte med Væksthuset och med andra verksamheter som deltar i studiebesöket.

Pris per deltagare: 3 400 DKK .

Observera att beloppet faktureras med dansk moms (25 procent) då besöket genomförs på plats i Danmark.

Nästa studiebesök genomförs den 16-17. april 2024.

Deltagare och grupper från olika verksamheter kan anmäla sig till studiebesöket. Vi förbehåller oss rätt att ställa in studiebesöket vid för få anmälningar. Är ni en större grupp eller de utannoncerade datumen inte passar, kontakta Karen Ask på kas@vaeksthus.dk.

Kategori: Artikelnr: N/A

Beskrivning

Detta får du

  • Inblick i Væksthusets forskning om BIP, tilltron till individens jobbchans och reflexiv praktik​
  • Inspiration till hur forskningen kan omsättas i praktiken med Væksthusets operativa verksamhet som exempel.

Detta får din verksamhet

Ni får en gemensam fördjupad kunskapsgrund inom Væksthusets forskning och praktik som ni kan använda i ert arbete med att utveckla verksamhetens professionella praktik inom arbetsmarknadsområdet.

Program

Dag 1. Væksthusets forskning

  • Introduktion till forskningen om BIP och indikatorer för individens progression mot arbete och studier.
  • Introduktion till Væksthusets forksning om tilltron till individens jobbchans och reflexiv praktik

Dag 2. Væksthusets praktik

Væksthuset är en socialekonomisk verksamhet och en fristående aktör som hjälper människor i arbete och utbildning på uppdrag av kommunala jobbcenter. Vi har 30 års praktisk erfarenhet som tillsammans med Væksthusets forskning är en gedigen källa till kunskap om vad som fungerar för att hjälpa människor med komplex problematik i arbete. Upplägget på dag 2 kan i viss mån anpassas efter deltagarnas intressen men har typiskt fokus på:

  • Deltagarens proces i Væksthuset med fokus på arbetet med parallella, jobbfokuserade insatser i samarbete med deltagaren, arbetsgivare och samverkansaktörer
  • Arbetet med tilltron till jobbchansen, reflexiv praktik och ”sparringskultur” i Væksthuset
  • Erfarenheter av arbetet med progressionsmätning utifrån BIP-indikatorer i Væksthuset

 

Som en del i studiebesöket serveras mat från Væksthusets kök som fungerar som arbetsträningsplats för deltagare. Væksthusets kök nominerades till Køkkenprisen 2022. Køkkenprisen hedrar eldsjälar och ger vardagens mathjältar ett väl förtjänat erkännande.

Praktisk information

Datum: Vi lägger löpande ut datum för studiebesök. Vi kan också arrangera ett anpassat studiebesök för din grupp. Kontakta Karen Ask på kas@vaeksthus.dk om du/ ni är intresserade av ett studiebesök hos oss.

Tid: Undervisningen är kl. 12-16 dag 1 och kl. 9 -13 dag 2 (båda dagar inkl. lunch och fika)

Plats: Væksthuset, Sundholmsvej 34, 1., 2300 København S. Se karta och vägbeskrivning.

Undervisare: Karen Ask eller Karin Persson Haas från Væksthusets Kompetencecenter, samt Charlotte Hansen från Væksthusets Forskningscenter. Dessutom medverkar ledare och medarbetare från Væksthuset. Läs mer om undervisarna här.

Språk: Undervisningen genomförs på danska och svenska. Vi strävar efter att tillhandahålla skriftliga presentationer och material på svenska eller “skandinaviska”. Vi är vana vid att undervisa grupper från Sverige och ger löpande stöd till förståelse under dagarna.

Fakturering: Observera att priset är i danska kronor (DKK) och att fakturering sker med dansk moms då studiebesöket genomförs i Danmark.

Frågor? Kontakta Karen Ask på kas@vaeksthus.dk eller +45 23387652

Ytterligare information

Välj Datum

6-7 december 23,  16-17 april 24