Kurser och utbildningar

Væksthusets Kompetencecenter utvecklar professionell kunskap inom arbetsmarknadsområdet genom kurser, utbildningar och organisationsutveckling – så att  ännu fler individer ska få en plats på arbetsmarknaden.

Professionell kunskap inom arbetsmarknadsområdet (på danska: Beskæftigelsesfaglighed) handler om att organisera och planera meningsfulda insatser anpassade efter de enskilda individerna som har väldigt olika utmaningar. Insatserna ska planeras på bakgrund av kunskap om de mest verksamma insatser med fokus på arbetmarknadens gemenskaper och en stark tilltro till att det finns en väg in på  arbetsmarknaden för alla.

Vår undervisning tar avstamp i forskning från Væksthusets Forskningscenter, annan relevant forskning och teori samt lång praktisk erfarenhet av att hjälpa med arbetssökande i utsatta positioner i arbete och studier. Vi arbetar också med att mobilisera och utveckla medarbetare och ledares professionella kunskap genom reflexiv praktik och aktionslärande.

Vi erbjuder kurser, utbildningar och organisationsutveckling för medarbetare, nyckelpersoner och chefer inom olika teman, t ex:

  • Arbete med indikatorer – utbildning i progressionsmätning som samtalsverktyg och som stöd i verksamhetsutveckling
  • Handledarens tilltro till individens jobbchans
  • Jobbfokuserade, parallella insatser och arbetet med att involvera arbetsplatser/ företag
  • Reflektiv praktik och hantering av dilemman i frontlinjen

Vi skräddarsyr oftast våra kurser och workshops utifrån era konkreta utmaningar, behov och önskemål.

Nedan har vi samlat de utbildningar som vi erbjuder löpande i Sverige.

Titta också på vår danska hemsida för att hitta inspiration från de kurser vi erbjuder i Danmark.

Kontakta oss

Kontakta Karen Ask, chefkonsult i Væksthusets Kompetencecenter med ansvar för kompetensutveckling i Sverige.

Telefonnr.: +45 23387652

Mejl: kas@vaeksthus.dk

BIP i praktiken – kurs för kunskapspersoner (kursstart 31 januari 2024)

33.000,00kr.

Särskilt pris för medlemmar av NNS: 29000 kr (anmälanskod krävs). 

Många verksamheter och medarbetare inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet har börjat ta kunskapen om BIP-forskningen till sig. Men om vi ska bygga bro mellan forskning och praktik och omsätta forskningen i det vardagliga arbetet krävs mer än kunskap om vad som fungerar. Det krävs medarbetare och ledare som gör faktiska förändringar i sin praktik och att de gör det tillsammans. För att få varaktig effekt i organisationen behövs därför mer än att skicka enskilda medarbetare på kurs. Därför har vi utvecklat denna kurs för kunskapspersoner.

Kursens syfte är att utbilda kunskapspersoner som kan leda reflexiva, kollegiala utvecklingsprocesser med verksamhetens medarbetare med fokus på att integrera de centrala principerna från BIP-forskningen i verksamhetens praktik. 

Studiebesök

3.400,00kr.

I takt med att flera och flera verksamheter inom arbetsmarknadsområdet i Sverige har börjat ta till sig Væksthusets forskning om BIP och tilltron till individens jobbchans uppstår nya frågor. Hur gör vi egentligen i praktiken? Vad kan vi faktisk säga och göra med stöd i forskningen? Och finns det olika förutsättningar i Sverige och Danmark för att organisera insatser utifrån principerna från BIP?

Studiebesöket riktar sig till grupper av medarbetare, ledare och politiker som vill ha inspiration, erfarenhetsutbyte och en gemensam kunskapsgrund för att utveckla sin praktik med utgångspunkt i forskningen om BIP och Væksthusets nya forskning om tilltron till jobbchansen och reflexiv praktik.

Studiebesöket innebär en fysisk förändring från vardagen genom att ni resar till och samlas i ett annat land och i en annan verksamhet. Vi använder Væksthuset som lärmiljö och skapar med studiebesöket nya ramar för gruppen att stärka sitt kollegiala lärande och öppna upp för nyfikenhet och nya kunskaper. Samtidigt möjiggörs utbyte med Væksthuset samt även med andra verksamheter som deltar i studiebesöket.

Pris per deltagare: 3 400 DKK vid minst 24 anmälda deltagare. Observera att beloppet faktureras med moms (25 procent) då besöket genomförs på plats i Danmark.

Är du eller din verksamhet intresserad av att komma på studiebesök hos oss? Välj något av datumen nedan eller kontakta Karen Ask på kas@vaeksthus.dk.

Out of stock

BIP i praktiken – kurs för kunskapspersoner (kursstart 6 september 2023)

33.000,00kr.

Särskilt pris för medlemmar av NNS: 29000 kr (anmälanskod krävs). 

Många verksamheter och medarbetare inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet har börjat ta kunskapen om BIP-forskningen till sig. Men om vi ska bygga bro mellan forskning och praktik och omsätta forskningen i det vardagliga arbetet krävs mer än kunskap om vad som fungerar. Det krävs medarbetare och ledare som gör faktiska förändringar i sin praktik och att de gör det tillsammans. För att få varaktig effekt i organisationen behövs därför mer än att skicka enskilda medarbetare på kurs. Därför har vi utvecklat denna kurs för kunskapspersoner.

Kursens syfte är att utbilda kunskapspersoner som kan leda reflexiva, kollegiala utvecklingsprocesser med verksamhetens medarbetare med fokus på att integrera de centrala principerna från BIP-forskningen i verksamhetens praktik. 

Out of stock

BIP i praktiken – kurs för kunskapspersoner (kursstart 31 januar 2023)

33.000,00kr.

Särskilt pris för medlemmar av NNS: 29000 kr (anmälanskod krävs). 

Många verksamheter och medarbetare inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet har börjat ta kunskapen om BIP-forskningen till sig. Men om vi ska bygga bro mellan forskning och praktik och omsätta forskningen i det vardagliga arbetet krävs mer än kunskap om vad som fungerar. Det krävs medarbetare och ledare som gör faktiska förändringar i sin praktik och att de gör det tillsammans. För att få varaktig effekt i organisationen behövs därför mer än att skicka enskilda medarbetare på kurs. Därför har vi utvecklat denna kurs för kunskapspersoner.

Kursens syfte är att utbilda kunskapspersoner som kan leda reflexiva, kollegiala utvecklingsprocesser med verksamhetens medarbetare med fokus på att integrera de centrala principerna från BIP-forskningen i verksamhetens praktik.