Kurser, utbildningar och organisations-utveckling

Væksthusets Kompetencecenter utvecklar professionell kunskap inom arbetsmarknadsområdet

Kurser och utbildningar

Væksthusets Kompetencecenter utvecklar professionell kunskap inom arbetsmarknadsområdet genom kurser, utbildningar och organisationsutveckling – så att  fler människor kan hjälpas till att få en plats på arbetsmarknaden.

Professionell kunskap inom arbetsmarknadsområdet (på danska: Beskæftigelsesfaglighed) handler om att organisera och planera meningsfulda insatser som är individuellt anpassade till människor med flera olika utmaningar. Insatserna ska planeras på bakgrund av kunskap om de mest verksamma insatser med fokus på arbetmarknadens gemenskaper och en stark tilltro till att det finns en väg in på  arbetsmarknaden för alla.

Vår undervisning tar avstamp i forskning från Væksthusets Forskningscenter och andra forskningsmiljöer, samt lång praktisk erfarenhet av att hjälpa människor med olika utmaningar att komma i arbete och utbildning. Vi arbetar också med att utveckla professionella yrkeskunskaper hos medarbetare och ledare genom reflexiv praktik och aktionslärande.

Vi erbjuder temadagar, workshops, kurser, utbildningar och organisationsutveckling för medarbetare och chefer. Alla kurser ges i Sverige på svenska. Vi erbjuder följande kurser löpande och som skräddarsydda utbildningar. Kontakta oss om du vill höra mer!

Vill du eller din verksamhet ha tillgång till löpande kunskapsutveckling utifrån aktuell forskning från Væksthusets Forskningscenter, kan du gå med i Væksthusets Kunskapsnätverk.

 

Frågor om våra utbildningar?

Kontakta oss som arbetar i Væksthusets Kompetencecenter i Sverige:

Karen Ask: Telefonnr.: +45 23387652  Mejl: kas@vaeksthus.dk

Karin Persson Haas: Telefonnr.: +45 30389728  Mejl: kpha@vaeksthus.dk

Från BIP till reflexiv praktik för professionella kunskapsagenter

Utbildningen för kunskapsagenter erbjuds också för för en grupp av nyckelpersoner som vi utbildar på plats i er verksamhet.

Studiebesök – utbildning om Væksthusets fundament i forskning och praktik

Studiebesöket innebär en fysisk förändring från vardagen genom att ni resar till och samlas i ett annat land och i en annan verksamhet.

Tilltron till individens jobbchanser – forskning och praktisk träning

På kurset Troen på borgerens jobchance får du en grundig viden om Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP) samt konkrete metoder til at arbejde aktivt med dine forventninger i din daglige praksis – til gavn for både borgere og virksomheder.

Tilltron till individens jobbchanser – språk och narrativ samtalsmetodik

På kurset Beskæftigelsesfaglig samtaleteknik lærer du, hvordan du kan bruge sprog og fortællinger, som et værktøj til at udvikle arbejdsidentitet og tro på borgernes jobchance.

Jobbfokuserade insatser och involvering av verksamheter/ företag

På kurset Virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats lærer du, hvordan du skaber den udvikling hos ledige borgere, som øger deres sandsynlighed for job og uddannelse. Du lærer også nye metoder til at skabe adgang til potentielle virksomheder.

Professionell reflektiv praktik

På uddannelsen Faglig Refleksiv Praksis lærer du, hvordan din organisation bliver udfordret på blinde vinkler, vanetænkning og automatiske løsninger. Du og din organisationen bliver bedre til at træffe bedre og mere kvalificerede beslutninger.

Progressionsmätning med BIP-indikatorer

Som verktyg för samtal, uppföljning och verksamhetsutveckling (länk till kursbeskrivning kommer)