Vi erbjuder

Væksthusets Kompetencecenter erbjuder kurser, workshops, föreläsningar och coachning som vi anpassar till era önskemål och behov. Ofta arbetar vi med kompetensutvecklingsinsatser där vi leder lärandeprocesser över tid där deltagarna både får ta del av ny kunskap, tränar i praktiken på sin arbetsplats och löpande ges möjlighet att reflektera kring sina erfarenheter med koppling till forskning. En sådan design leder enligt vår erfarenhet till det bästa resultatet då kunskapen förankras i varje deltagares vardagskontext. Undervisningen genomför vi på plats hos er, som studiebesök hos oss eller online.

Vår undervisning tar avstamp i forskning, både från Væksthusets Forskningscenter och annan relevant forskning och teori. Vi arbetar också med reflexiv praktik för att utveckla och förankra professionell sysselsättningskunskap hos medarbetare, ledare och i hela organisationen. Därför anpassar vi alltid vår undervisning, upplägg och utvecklingsuppgifter till den konkreta kontexten hos er. Vi är nyfikna och öppna för att förstå er verklighet. Vi strävar efter en lärandeprocess, som mobiliserar era egna kunskaper och erfarenheter i utvecklingen av era arbetssätt i praktiken. Tillsammans med er bygger, utvecklar och utvidgar vi er praktik med sakliga argument, gemensamma reflektioner och nya perspektiv.

Vi erbjuder utbildningar som på olika sätt kan innehålla och kombinera exempelvis följande delar utifrån era behov:

  • Progressionsmätning, samtal och planering av insatser utifrån BIP-indikatorerna
  • Utveckling av reflexiv praktik och professionell sysselsättningskunskap hos medarbetare, ledare och organisationer för att förankra förhållnings- och arbetssätt utifrån BIP-forskningen
  • Fördjupade kurser med fokus på tilltron till individens jobbchans och involvering av arbetsplatser

Skriv eller ring gärna till oss för att boka ett möte där vi kan prata om möjliga kompetensutvecklingsinsatser anpassade utifrån just er situation:

Karen Ask +45 23 38 76 52, kas@vaeksthus.dk