Vi erbjuder

Væksthusets Kompetencecenter erbjuder kurser, workshops, föreläsningar och coachning som vi anpassar till era önskemål och behov. Ofta arbetar vi med kompetensutvecklingsinsatser där vi leder lärandeprocesser över tid där deltagarna både får ta del av ny kunskap, tränar i praktiken på sin arbetsplats och löpande ges möjlighet att reflektera kring sina erfarenheter med koppling till forskning. En sådan design leder enligt vår erfarenhet till det bästa resultatet då kunskapen förankras i varje deltagares vardagskontext. Undervisningen genomför vi på plats hos er, som studiebesök hos oss eller online.

Vår undervisning tar avstamp i forskning, både från Væksthusets Forskningscenter och annan relevant forskning och teori. Vi arbetar också med reflexiv praktik för att utveckla och förankra professionell sysselsättningskunskap hos medarbetare, ledare och i hela organisationen. Därför anpassar vi alltid vår undervisning, upplägg och utvecklingsuppgifter till den konkreta kontexten hos er. Vi är nyfikna och öppna för att förstå er verklighet. Vi strävar efter en lärandeprocess, som mobiliserar era egna kunskaper och erfarenheter i utvecklingen av era arbetssätt i praktiken. Tillsammans med er bygger, utvecklar och utvidgar vi er praktik med sakliga argument, gemensamma reflektioner och nya perspektiv.

Vi erbjuder utbildningar som på olika sätt kan innehålla och kombinera exempelvis följande delar utifrån era behov:

  • Progressionsmätning, samtal och planering av insatser utifrån BIP-indikatorerna
  • Utveckling av reflexiv praktik och professionell sysselsättningskunskap hos medarbetare, ledare och organisationer för att förankra förhållnings- och arbetssätt utifrån BIP-forskningen
  • Fördjupade kurser med fokus på tilltron till individens jobbchans och involvering av arbetsplatser

Skriv eller ring gärna till oss för att boka ett möte där vi kan prata om möjliga kompetensutvecklingsinsatser anpassade utifrån just er situation:

Karen Ask +45 23 38 76 52, kas@vaeksthus.dk

BIP i praktiken – kurs för kunskapspersoner (kursstart 29/3)

33.000,00kr.

Särskilt pris för medlemmar av NNS: 29000 kr (anmälanskod krävs). 

Många verksamheter och medarbetare inom arbetsmarknads- och rehabiliteringsområdet har börjat ta kunskapen om BIP-forskningen till sig. Men om vi ska bygga bro mellan forskning och praktik och omsätta forskningen i det vardagliga arbetet krävs mer än kunskap om vad som fungerar. Det krävs medarbetare och ledare som gör faktiska förändringar i sin praktik och att de gör det tillsammans. För att få varaktig effekt i organisationen behövs därför mer än att skicka enskilda medarbetare på kurs. Därför har vi utvecklat denna kurs för kunskapspersoner.

Kursens syfte är att utbilda kunskapspersoner som kan leda reflexiva, kollegiala utvecklingsprocesser med verksamhetens medarbetare med fokus på att integrera de centrala principerna från BIP-forskningen i verksamhetens praktik. 

Studiebesök

2.400,00kr.

I takt med att flera och flera verksamheter inom arbetsmarknadsområdet i Sverige har börjat ta till sig Væksthusets forskning om BIP och tilltron till individens jobbchans uppstår nya frågor. Hur gör vi egentligen i praktiken? Vad kan vi faktisk säga och göra med stöd i forskningen? Och finns det olika förutsättningar i Sverige och Danmark för att organisera insatser utifrån principerna från BIP?

Studiebesöket riktar sig till grupper av medarbetare, ledare och politiker som vill ha inspiration, erfarenhetsutbyte och en gemensam kunskapsgrund för att utveckla sin praktik med utgångspunkt i forskningen om BIP och Væksthusets nya forskning om tilltron till jobbchansen och reflexiv praktik.

Studiebesöket innebär en fysisk förändring från vardagen genom att ni resar till och samlas i ett annat land och i en annan verksamhet. Vi använder Væksthuset som lärmiljö och skapar med studiebesöket nya ramar för gruppen att stärka sitt kollegiala lärande och öppna upp för nyfikenhet och nya kunskaper. Samtidigt möjiggörs utbyte med Væksthuset samt även med andra verksamheter som deltar i studiebesöket.