Jobcenter Sønderborg har samarbejdet med Væksthusets Kompetencecenter om et udviklingsforløb for hele organisationen.

Afdelingsleder Maja Decovski Hansen fortæller her om udbyttet.

“Samarbejdet med Væksthusets Kompetencecenter har givet os en fælles diskurs om beskæftigelsesfaglighed. Vi har fået meget konkrete værktøjer og en øget refleksiv praksis. Vi har haft temadage, vidensmoduler og en masse træning af det, vi løbende har lært. Forløbet har helt sikkert givet os en ændring i den måde, vi arbejder på”, siger Maja Decovski Hansen.

Forskning til praksis

“I dagligdagen arbejder vi med borgere, der har komplekse udfordringer. Derfor havde vi et konkret behov for at styrke vores beskæftigelsesfaglighed. Vi havde også brug for at få den nyeste forskning integreret i vores praksis. Fra BIP-forskningen vidste vi, at sagsbehandlerens tro på borgernes jobchance var vigtig, og at vi skulle arbejde med at få borgerne ud i virkeligheden. Men vi havde brug for at få konkrete værktøjer og redskaber til det i vores jobcenter.”

Handleplaner virkede

“Det blev til et udviklingsforløb for hele vores organisation, hvor både ledere og medarbejdere blev inddraget. Der blev holdt temadage og moduler med forskellige temaer. Vi blev hele tiden holdt oppe på at lave handleplaner for, hvordan vi ville arbejde med den viden, vi fik. Derudover have vi løbende træningsgrupper, hvor vi øvede os i de givne værktøjer samt feedback.”

Inddragende og udfordrende

“Det virkede rigtigt godt, at Væksthusets Kompetencecenter designede processen så tæt på vores praksis. De inddrog både medarbejdere og ledere og sørgerede for, at der blev taget ejerskab hele vejen rundt. De var meget nysgerrige på vores virkelighed, og de turde udfordre vores tankegang. De var gode til at omsætte deres viden konkret til vores praksis – det gjorde en stor forskel,” slår Maja Decovski Hansen fast.

Vi skræddersyr jeres beskæftigelsesfaglige kompetenceudvikling

Vi laver temadage, oplæg, workshops, seminarer, undervisningsforløb og udviklingsprojekter.

Kontakt os – vi finder en løsning, der passer til jer.