Autisme og beskæftigelse

Et menneske med autisme er netop – ét menneske med autisme. Han eller hun har brug for helt individuelle forløb og har også helt individuelle udfordringer og ressourcer. I arbejdet med målgruppen møder vi dog ofte ensartede udfordringer, derfor er det et område hvor viden, metoder og refleksion hjælper os. Målgruppen har ganske ofte vanskeligt ved at få adgang til fællesskabet på arbejdsmarked og i uddannelse, men det behøver ikke være sådan.  

Autismeviden med udgangspunkt i praksis 

Vi tilbyder undervisning, kursus, webinarer og sparring på autismeområdet med udgangspunkt i jeres behov. Den specialistviden inden for autisme vi har opbygget i Væksthuset udspringer fra de oplevelser og erfaringer, vi som beskæftigelsesfaglige medarbejdere møder i vores daglige arbejde med mennesker med autisme – og det betyder, at vi altid kigger på praksis, før vi kigger på teorien. Mennesker med autisme rummer mange kompetencer, men kan have brug for de rette rammer til at bringe disse i spil, og vi bestræber os derfor i Væksthuset på at klæde de medarbejdere, der arbejder med målgruppen på til at skabe rammerne. Formålet med tilbuddene er at sikre en høj beskæftigelsesfaglig indsats på autismeområdet og på den måde skabe grobund for, at mennesker med autisme får de bedste forudsætninger for en bæredygtig fremtid på arbejdsmarkedet.  

Du kan læse mere om vores tilgang til beskæftigelsesindsats for mennesker med autisme her 

Se nærmere beskrivelse af de enkelte tilbud nedenfor: 

Kursusforløb: beskæftigelsesfaglig indsats for mennesker med autisme  

Webinar: to timers inspiration, tips og tricks til målgruppen 

Sparring, rådgivning og eksperthjælp i konkrete sager 

Autisme – Job og uddannelse 

I væksthusets kompetencecenter kan du få sparring, rådgivning og inspiration hvor ekspertviden om autisme og beskæftigelsesindsats kombineres, så målet om tilknytning til arbejdsfællesskab eller uddannelse altid er i fokus.

Læs mere

Kursus: Autisme – og vejen til job og uddannelse

Autisme viser sig på mange forskellige måder, men er ofte en markant udfordring på vejen til job og uddannelse. På dette kursus får du værktøjer, indsigt og inspiration så du kan hjælpe endnu flere i job og uddannelse.

Læs mere

Webinar: Autisme – vejen i job og uddannelse

Væksthusets kompetencecenter har ekspertise på autisme og beskæftigelsesindsats. Søg inspiration på et webinar eller book os til et oplæg i din afdeling

Læs mere