Beskæftigelsesfaglig kompetenceudvikling

 

Konkrete værktøjer til en kvalificeret daglig beskæftigelsesfaglig praksis 

Fra BIP ved vi, at beskæftigelsesmedarbejderen er afgørende for borgernes jobchance. Derfor er udvikling af fagligheden hos alle beskæftigelsesmedarbejdere kerneopgaven i Væksthusets Kompetencecenter. Når medarbejderne rustes til mødet med borgere, virksomheder og dilemmaer i deres daglige praksis, forbedrer vi indsatsen og skaber sammen forbedrede resultater.  

Beskæftigelsesfaglig kompetenceudvikling er for eksempel:

 • Værktøjer til virksomhedssamarbejdet 
 • Værktøjer til en refleksiv sparringskultur, hvor troen på borgerens jobchance er i fokus 
 • Værktøjer til samtaler med fokus på kompetencer, cv og jobmål 
 • Værktøjer og metoder til beskæftigelsesfaglige samtaler  

Beskæftigelsesfaglig kompetenceudvikling er også:

 • Facilitering og udvikling af fælles retning i teams eller projekter 
 • Udvikling af kompetencer til mødeledelse på rehabiliteringsteams 
 • Indsigt og viden om målgrupper med særlige udfordringer  

I Væksthusets Kompetencecenter arbejder vi multiteoretisk (læs mere om dette her). Det betyder, at vi altid vælger metoder og værktøjer med udgangspunkt i den udfordring, der præsenteres. Vi besvarer oftest spørgsmål og udfordringer med refleksion og forskellige perspektiver. Vi arbejder sådan, at komplekse problemstillinger kræver svar, som har kompleksiteten med i ligningen. Derfor er det sjældent enkelt at løse de beskæftigelsesfaglige udfordringer, og netop derfor klæder vi i undervisningen medarbejdere på til at håndtere faglige dilemmaer og modsatrettede hensyn i deres daglige praksis. Vi leverer værktøjer og metoder med et tilhørende kompas, så praktikerne ved, hvornår og hvordan værktøjet sættes i spil.  

Vores undervisning er: 

 • Afvekslende og motiverende 
 • Funderet på forskningens resultater og reflekteret i erfaring fra praksis 
 • Involverende og engagerende 
 • Tilpasset den gruppe vi møder og med lydhørhed for de udfordringer, I møder.  

Her kan du se en version med mobilisering af organisationens kapacitet, viden og erfaring – ved at give nøglepersoner i organisationen træning og adgang til digitale materialer løfter vi jeres samlede beskæftigelsesfaglige udsyn og reflkesion.

Kontakt os for en dialog om jeres behov. Kontakt os her