Beskæftigelsesfaglig kompetenceudvikling

 

Konkrete værktøjer til en kvalificeret daglig beskæftigelsesfaglig praksis 

Fra BIP ved vi, at beskæftigelsesmedarbejderen er afgørende for borgernes jobchance. Derfor er udvikling af fagligheden hos alle beskæftigelsesmedarbejdere kerneopgaven i Væksthusets Kompetencecenter. Når medarbejderne rustes til mødet med borgere, virksomheder og dilemmaer i deres daglige praksis, forbedrer vi indsatsen og skaber sammen forbedrede resultater.  

Beskæftigelsesfaglig kompetenceudvikling er for eksempel:

 • Værktøjer til virksomhedssamarbejdet 
 • Værktøjer til en refleksiv sparringskultur, hvor troen på borgerens jobchance er i fokus 
 • Værktøjer til samtaler med fokus på kompetencer, cv og jobmål 
 • Værktøjer og metoder til beskæftigelsesfaglige samtaler  

Beskæftigelsesfaglig kompetenceudvikling er også:

 • Facilitering og udvikling af fælles retning i teams eller projekter 
 • Udvikling af kompetencer til mødeledelse på rehabiliteringsteams 
 • Indsigt og viden om målgrupper med særlige udfordringer  

I Væksthusets Kompetencecenter arbejder vi multiteoretisk (læs mere om dette her). Det betyder, at vi altid vælger metoder og værktøjer med udgangspunkt i den udfordring, der præsenteres. Vi besvarer oftest spørgsmål og udfordringer med refleksion og forskellige perspektiver. Vi arbejder sådan, at komplekse problemstillinger kræver svar, som har kompleksiteten med i ligningen. Derfor er det sjældent enkelt at løse de beskæftigelsesfaglige udfordringer, og netop derfor klæder vi i undervisningen medarbejdere på til at håndtere faglige dilemmaer og modsatrettede hensyn i deres daglige praksis. Vi leverer værktøjer og metoder med et tilhørende kompas, så praktikerne ved, hvornår og hvordan værktøjet sættes i spil.  

Vores undervisning er: 

 • Afvekslende og motiverende 
 • Funderet på forskningens resultater og reflekteret i erfaring fra praksis 
 • Involverende og engagerende 
 • Tilpasset den gruppe vi møder og med lydhørhed for de udfordringer, I møder.  

Her kan du se en version med mobilisering af organisationens kapacitet, viden og erfaring – ved at give nøglepersoner i organisationen træning og adgang til digitale materialer løfter vi jeres samlede beskæftigelsesfaglige udsyn og reflkesion.

Kontakt os for en dialog om jeres behov. Kontakt os her

Beskæftigelsesfaglig kompetenceudvikling

Som navnet antyder, er kompetenceudvikling et kernepunkt i vores arbejde hos Væksthusets Kompetencecenter. Hos Væksthusets Kompetencecenter arbejder vi dagligt med at styrke beskæftigelsesmedarbejdernes faglighed i arbejdet med borgere i udsatte positioner. Det gør vi eksempelvis ved at udbyde kurser og gøre relevant viden tilgængeligt.

Vi tilbyder blandt andet undervisning om medarbejdernes tro på borgernes jobchance, vi deler litteratur/viden og vi giver vores bud på spændende emner i lærerige podcasts.

Kompetenceudvikling

Som sagt er kompetenceudvikling et vigtigt kernepunkt i Væksthusets Kompetencecenter. Spørger man ordnet.dk, kan en kompetence defineres som en ”besiddelse af kvalifikationer på et bestemt område”. Som mennesker har vi en masse kompetencer, der kan strække sig over en række af forskellige felter. Vi kan eksempelvis besidde kompetencer, som vi har tilegnet os i skolen, på arbejdet, gennem vores hobbyer eller i mødet med andre mennesker. Hos Væksthusets Kompetencecenter er vores specifikke fokusområde kompetenceudvikling inden for beskæftigelsesfaglighed. Vi har den fornødne viden til at gøre beskæftigelsesmedarbejdere endnu stærkere i deres arbejde med borgerne. Det skyldes blandt andet viden og forskning fra Væksthusets Forskningscenter og andre samt praksiserfaring.

Kompetenceudvikling sker gennem samarbejder. Det er nemlig i mødet med andres viden, at vi kan styrke vores egen. Det er også af den grund, at vi er klar til at dele ud af vores viden – eksempelvis gennem de førnævnte tiltag. Ved at styrke beskæftigelsesmedarbejderens kompetenceudvikling styrker vi borgerens jobchancer. Kompetenceudvikling er altså gavnligt for mange mennesker. Det er gavnligt for beskæftigelsesmedarbejderen, der bygger videre på sin viden og kan føle sig endnu mere kompetent i arbejdet med at gøre en forskel i borgerens liv. Det er også gavnligt for borgeren, som eksempelvis møder professionelle, der er endnu bedre klædt på til at hjælpe dem videre. Det gælder, hvad enten det er borgerens mål at komme i arbejde eller starte på en uddannelse.

Et vigtigt grundlag for beskæftigelsesindsatsen

Hvorfor er det vigtigt at fokusere på kompetenceudvikling i en beskæftigelsesindsats? Kompetenceudvikling er yderst relevant, da det tydeligt styrker beskæftigelsesindsatsen. Ganske enkelt sagt, kan vi – ved at løfte den beskæftigelsesfaglige faglighed – styrke borgernes jobchancer.
BIP (beskæftigelsesindikatorprojektet) viste os, at den vigtigste indikator for en borgers jobchance netop er medarbejderens forventninger til jobchancer. I Væksthusets Kompetencecenter omsætter vi dette resultat i retningsgivende kompetenceudvikling – som klæder den beskætigelsesfaglige medarbejder på til at møde borgere med positive forventninger. Når den beskæftigelsesfaglige kvalitet er høj, vil medarbejderen også i højere grad føle sig kompetent til at udvikle borgere og skabe et match til arbejdsmarkedet. En styrket beskæftigelsesindsats kommer altså af et fokus på både beskæftigelsesmedarbejderne og de borgere, der arbejdes med.

Fællesskaber

Hvorfor er det relevant at fokusere på at styrke vores beskæftigelsesindsats? Det er yderst relevant at fokusere på at styrke vores beskæftigelsesindsats, da vi som mennesker alle har brug for at føle os som en del af et fællesskab. Hvad enten du er under uddannelse eller på arbejdsmarkedet, så bliver de fællesskaber, du møder gennem disse, en stor del af dit liv. Det er dog ikke lige let for alle at komme i gang med en uddannelse eller blive en del af arbejdsmarkedet. Det vil altså sige, at nogle mennesker går glip af disse fællesskaber i deres hverdag. En styrket beskæftigelsesindsats hjælper selvsamme mennesker ind i vigtige arbejdsfællesskaber.

BIP

Hvordan medvirker vi i Væksthusets Kompetencecenter til en styrket beskæftigelsesindsats? Det gør vi i høj grad gennem den værdifulde viden, som BIP-projektet har ført med sig. Det er eksempelvis grundet BIP, at vi er i stand til at klæde beskæftigelsesmedarbejderen endnu bedre på til at varetage ”processen at komme i arbejde”. Dette er muligt, fordi resultaterne fra BIP har guidet os hen imod konkrete fokusområder i denne proces. Vil du bliver klogere på BIP, så klik her.

Hvordan kan du få borgere i job?

Kompetenceudvikling er grundlæggende, hvis vi skal blive bedre til at hjælpe borgere videre. Det gælder både, når det omhandler en plads på arbejdsmarkedet eller påbegyndelsen af en uddannelse. Hos Væksthusets Kompetencecenter tror vi på at endnu stærkere faglighed fostrer endnu bedre resultater. Derudover lyder et velkendt ordsprog på, at tro kan flytte bjerge. Det gælder også, når vi taler kompetenceudvikling. I denne kontekst er det troen på borgerens jobchancer, som har en stor indvirkning. Vi kender det alle selv fra diverse aspekter i livet. Du har måske oplevet, at det var lettere at færdiggøre et stort projekt på arbejdet, fordi dine kolleger havde tillid til, at du om nogen kunne komme i mål med projektet. Eller måske har du oplevet, at det var lettere at komme over målstregen til et halvmaraton, fordi din familie og venner stod på sidelinjen og heppede på dig. Hvad end dit scenarie er, så kan vores tillid til hinanden gøre en kæmpe forskel. Det er altså lettere at tro på sig selv, når andre også gør det. Hvis du har lyst til at blive klogere på tro og jobchancer, i en beskæftigelsesfaglig kontekst, så kontakt os for en snak om undervisning i troen på borgerens jobchancer.

Kontakt os

Vi lever i en kompleks verden. Derfor tilpasser Væksthusets Kompetencecenter alle forløb og indsatser efter deltagernes virkelighed. Kompetenceudviklingen tager dermed afsæt i de konkrete problemstillinger og aktuelle fokuspunkter, deltagerne oplever. Søger du eller din organisation at udvikle jeres beskæftigelsesfaglige faglighed? Så er vi klar til at tage en snak om de konkrete problemstillinger og aktuelle fokuspunkter.

Har du spørgsmål til Væksthusets Kompetencecenter: Hvem er vi? Hvordan kan vi hjælpe? Så skal du endelig kontakte os.

Væksthusets Kompetencecenter – Styrker beskæftigelsesfaglig kompetenceudvikling