Beskæftigelsesfaglig temadag eller oplæg

 

Målgruppe: Måske er jeres team, organisation eller afdeling optaget af en konkret problemstilling. Måske søger I inspiration i forhold til en særlig målgruppe eller trænger blot til faglige inputs og fælles faglig refleksion med god energi.

Udbytte: En temadag er en god mulighed – for få midler – der øger jeres kompetenceudvikling. Det gælder både dig, som er leder, dig som er medarbejder og jer som er kolleger. I får fælles faglige referencepunkter, fælles erfaringer med konkrete værktøjer og inspiration, som kan vokse, når I sammen taler om jeres praksis. Temadage kan tjene helt forskellige formål. Måske kender I hinanden godt, fungerer godt og søger blot inspiration og en “stop-op”-oplevelse. Måske er I nye sammen og har udfordringer foran jer, der kræver noget helt særligt – sæt skub i jeres udvikling med en fælles faglig dag.

Temadage fra Væksthusets Kompetencecenter tager ofte udgangspunkt i forskellige interessante og opsigtsvækkende resultater fra forskningen. Men vi tilrettelægger gerne en dag, som passer til jeres virkelighed. Eksempler kan være:

  • Stop-op-dag med fokus på jeres målgruppe, inspiration til samtaleteknikker eller det virksomhedsrettede arbejde. Vi sammensætter en dag med inspiration fra aktuel forskning og workshops, hvor I sammen mobiliserer jeres erfaringer og viden, så I styrker retning og målrettethed i det daglige arbejde.
  • Troen på borgeren i praksis: En temadag der tager udgangspunkt i BIP-projektets resultat om betydningen af beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgerens jobchance (se en kort video om forskningen her). Vi inspirerer jer til at arbejde bevidst med en øget tro på borgerens jobchancer.
  • Mestring og parallelle indsatser: BIP har vist, at der er behov for sammentænkte og parallelle indsatser, når vi skal hjælpe mennesker fra udsathed og ind i arbejdsfællesskabet. En temadag der inspirerer og udvider kreativiteten hos jer i jeres daglige arbejde med at koordinere og iværksætte indsatser.

Praktisk: Vi arrangerer temadage for mindre grupper eller for hele organisationer. Prisen afhænger af jeres ønsker. Vi kan bookes med ca. 1-3 måneders varsel og afholder temadage/oplæg hos jer eller som digitale events. Kontakt os for nærmere aftale.

Chefkonsulent: Anne Sandberg Holm, asc@vaeksthus.dk, tlf. 30185872