Ledelse af beskæftigelsesfagligt arbejde

Hvordan kan man som leder styrke beskæftigelsesfagligheden i det daglige arbejde?

I dette kursusforløb kan ledere styrke deres kompetencer ift. at understøtte og udvikle beskæftigelsesfagligheden i medarbejdergruppen.

Målgruppe: Teamledere, afdelingsledere og andre med dagligt ledelsesansvar for beskæftigelsesfaglige medarbejdere

Datoer og lokaler: Otte dage i løbet af 2021 samt hjemmearbejde og opfølgning imellem sessionerne. De endelige datoer og lokaler fastlægges senere. Der udleveres kursusbevis ved fuld deltagelse og vurdering af opnået læring på baggrund af en afsluttende case-besvarelse.

I denne kursusrække arbejdes der med lederens evne til at skabe de bedst mulige rammer omkring medarbejdernes beskæftigelsesfaglige arbejde. Der vil både være fokus på de uformelle daglige ledelsesrum samt møder, sparring, medarbejderudvikling og opgavefordeling. Nøgleord vil være refleksiv praksis, dilemmakapacitet, kommunikationsstile, metodebevidsthed og nysgerrighed. Anne Sandberg vil være primær underviser igennem hele kursusrækken. Som tidligere jobkonsulent, teamleder, afdelingsleder og direktør har hun erfaringer med beskæftigelsesfagligt arbejde på alle niveauer.

Pris: Prisen for deltagelse er 20.000 kr. for det samlede kursusforløb på et år.

For at sikre optimal læring og sparring vil der maksimalt være 12 deltagere pr. hold.

På kompetencecenterets hjemmeside kan du løbende følge med i, hvordan programmet tager form, og du kan ligeledes holde dig opdateret ved at følge centeret på LinkedIn. Du tilmelder dig ved at sende en mail til adm@vaeksthus.dk