Beskæftigelsesfaglig ledelse

 

Udvikling af praksis gennem faglig og reflekteret ledelse – hverdagen mellem kompleksitet og løsninger 

Beskæftigelsesindsatsen lykkes, når borgere lykkes, og borgerne lykkes ofte fordi, de mødes relevant og målrettet af professionelle i beskæftigelsesindsatsen. Medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen lykkes, når de oplever handlerum, faglighed og ledelsesmæssig opbakning.  

En dygtig leder er afgørende for medarbejdernes trivsel, opgaveløsningens kvalitet og organisationens sammenhængskraft. At understøtte dygtig ledelse er at understøtte beskæftigelsesfaglighed.  

Lederudvikling tager udgangspunkt i et ønske om at kvalificere og udvide de ledelsesmæssige kompetencer. For at skabe meningsfulde forløb tager vi udgangspunkt i det du (som leder) eller I (som lederteam) oplever og observerer i jeres daglige praksis. Jeres konkrete hverdag og udfordringer danner rammen om et forløb, som skræddersys og tilpasses jeres behov.  

Væksthusets Kompetencecenter arbejder typisk med en vekslende undervisning, hvor vi: 

 • Holder oplæg og introducerer til forskning, viden og teori
 • Faciliterer jeres egne refleksioner i et tydeligt rammesat rum 
 • Viser og træner værktøjer til den daglige ledelse, som du kan anvende i morgen 
 • Evaluerer og giver feedback på de erfaringer, du bringer ind i sparringen 

Et forløb kan sammensættes med en række forskellige læringsaktiviteter:

 • Internat, hvor I som ledelse får mulighed for dybdegående refleksion og fordybelse i både strategi, handleplan og retning for jeres arbejde 
 • Lederseminar med fokus på enkelte, afgrænsede udfordringer eller problemstillinger 
 • Sparringsforløb med kontinuerligt fokus på et aftalt læringsmål  
 • Oplæg og undervisning i beskæftigelsesfaglig forskning, ledelsesteori og koblingen mellem de to 

Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres ønsker og behov.

Beskæftigelsesfaglig lederudvikling

Lederudvikling er en af grundstenene i en styrket beskæftigelsesindsats. Væksthusets Kompetencecenter styrker ledere. Ved at styrke lederne styrker vi de beskæftigelsesfaglige medarbejdere i at hjælpe borgere i udsatte positioner i uddannelse såvel som på arbejdsmarkedet. I en beskæftigelsesindsats skal der fokuseres på lederudvikling, da gode ledere afføder større – og bedre – forudsætninger for borgeren. Hos Væksthusets Kompetencecenter tilbyder vi dialoger, træning og seminarer for ledere. Vores fokus med dette er at styrke den beskæftigelsesfaglige faglighed hos beskæftigelsesmedarbejdere. Vi mener nemlig, at en styrket faglighed på sigt leder til øget succes hos borgerne. Grundlaget for dette er en kompetent ledelse. Og hvad er en ledelse så? Slår du ordet “leder” op i en ordbog, så vil du kunne læse, at en leder er en person, som står i spidsen for noget. Desuden vil det at “stå i spidsen for noget” betyde, at en leder også har en bestemmende indflydelse i den givne kontekst. En leder er dermed en person, der har indflydelsen til at påvirke, hvad vi gør, hvordan vi gør det og hvor godt vi gør det. Dygtiggørelsen af beskæftigelsesmedarbejdere starter altså med en dygtig ledelse. Ledelsen har nemlig en stor indvirkning på ens arbejde – og trivsel, hvilket de fleste formentlig selv har oplevet før eller siden.

Du har måske selv oplevet følgende:

Du har arbejdet et sted, som passede til dine ønsker. Du mærkede tydeligt ledelsens begejstring, og lederen vidste præcis, hvad der motiverede dig. Derfor blev opgaverne ikke bare løst, men de blev løst med ønsket om altid at gøre dit bedste. Du fik mere og mere viden og flere kompetencer, og både du og ledelsen var glade for de resultater, I sammen leverede.

Dette er et godt eksempel på den positive indflydelse, ledelse kan have på en medarbejder, og hvorfor en styrket beskæftigelsesindsats starter hos lederen eller lederne. Lederudvikling og beskæftigelsesfaglighed går altså hånd i hånd. Et godt fundament skaber dygtige beskæftigelsesmedarbejdere og hertil succesfulde borgere.

Lederudviklingsforløb

I samarbejde med Væksthusets Kompetencecenter kan du og dine kollegaer deltage i et lederudviklingsforløb. En velfungerende ledelse, der danner grobund for at medarbejdere og borgere kan udvikle sig, kommer ikke af sig selv. Det kræver, at vi aktivt søger at skabe det rette miljø gennem lederudvikling. I samarbejde med Væksthusets Kompetencecenter kan du og dine kollegaer deltage i et lederudviklingsforløb. I vores lederudviklingsforløb fokuserer vi på følgende:

 • Indblik i beskæftigelsesfaglig viden
 • Selvrefleksion
 • Tilegnelsen af relevante ledelsesværktøjer
 • Mulighed for sparring med fokus på jeres virkelighed

Gennem fokuspunkterne har vores lederudviklingsforløb til formål at bygge videre på jeres kompetencer. Der findes ikke to mennesker, som er ens. Det samme gælder naturligvis ledere. Der findes ikke to identiske ledere. Det er derfor vigtigt, at lederudvikling tager højde for individualitet. Hos Væksthusets Kompetencecenter mødes du aldrig af standardløsninger.

Personlig lederudvikling

Hos Væksthusets Kompetencecenter tilbyder vi ikke blot lederudvikling, men personlig lederudvikling. Og hvad mener vi så med det? Personlig lederudvikling betyder, at du altid kan forvente, at vores konsulenter og undervisere leverer en personlig sparring og undervisning såvel som workshop. Som sagt er to mennesker aldrig identiske. Det samme gælder vores team. Vi har hver vores kompetencer og personlighed, som vi sætter i spil for at give jer den absolut bedste oplevelse og det bedste forløb. Det gælder både undervisning, sparring og seminarer vedrørende lederudvikling.

Forløb tilpasset din og dine kollegaers virkelighed

Vi udarbejder vores forløb, så de er tilpasset lige netop din og dine kollegaers virkelighed. På denne måde bliver I klogere på egen praksis. Målet er altså at styrke jeres faglighed inden for de rammer, der omkranser jer. Det er af denne grund også op til jer, hvordan I ønsker at tilrettelægge et eventuelt forløb i samarbejde med Væksthusets Kompetencecenter. Et forløb kunne eksempelvis tage afsæt i et lederseminar eller et sparringsforløb. Hertil har vi eksempelvis også fokus på refleksion og sparring. Refleksion og sparring er blandt andet med til at skabe forståelse for, hvordan ledelsen påvirker medarbejderne og i sidste ende borgerne.

Apropos personlig lederudvikling, så tilbyder Væksthusets Kompetencecenter også supervision til beskæftigelsesfaglige medarbejdere. Det giver dig muligheden for personlig udvikling ved at fokusere på følgende:

 • Faglig udvikling
 • Brugbare praksisværktøjer – der fordrer analytisk sans og forandring
 • Personlig og faglig selvforståelse
 • Øget selvsikkerhed i egne kompetencer

Supervision kan være gavnligt i forhold til personlig lederudvikling, men kan også bruges af ikke-ledere. Derudover tilbyder vi også supervision til psykologer.

Bliv klogere på beskæftigelsesfaglig ledelse

Udover vores tilbud inden for lederudvikling søger vi at skabe et fællesskab for beskæftigelsesfaglig vidensdeling. På Væksthusets Kompetencecenter kan du derfor blive klogere på beskæftigelsesfaglighed med udgangspunkt i forskellige afsæt. Dette kan du blandt andet gøre ved at lytte til vores egne podcasts og podcasts, som vi kan anbefale. På siden kan du blandt andet finde en podcast om ledelse i en beskæftigelsesfaglig kontekst, hvor leder Pia Ulrich giver sine perspektiver på beskæftigelsesfaglig ledelse: ”Hvordan kan man skabe rum for beskæftigelsesfagligheden i organisationen?”. Er du mere til en god bog, så kan du udforske vores litteraturforslag. Her finder du bøger, der relaterer sig til det beskæftigelsesfaglige fagområde. Derudover har vi udarbejdet korte opsummeringer af, hvad bøgerne indeholder, og hvordan de er gavnlige.

Interesseret i et samarbejde?

Er du som individ, arbejdsgruppe, organisation eller kommune interesseret i et beskæftigelsesfagligt ledelsessamarbejde? Så tøv ikke med at tage kontakt til os. Vi sidder klar til at svare på diverse spørgsmål og uforpligtende henvendelser.