Beskæftigelsesfaglig ledelse

 

Udvikling af praksis gennem faglig og reflekteret ledelse – hverdagen mellem kompleksitet og løsninger 

Beskæftigelsesindsatsen lykkedes, når borgere lykkedes, og borgerne lykkedes ofte fordi, de mødes relevant og målrettet af professionelle i beskæftigelsesindsatsen. Medarbejdere i beskæftigelsesindsatsen lykkedes, når de oplever handlerum, faglighed og ledelsesmæssig opbakning.  

En dygtig leder er afgørende for medarbejdernes trivsel, opgaveløsningens kvalitet og organisationens sammenhængskraft. At understøtte dygtig ledelse er at understøtte beskæftigelsesfaglighed.  

Lederudvikling tager udgangspunkt i et ønske om at kvalificere og udvide de ledelsesmæssige kompetencer. For at skabe meningsfulde forløb tager vi udgangspunkt i det du (som leder) eller I (som lederteam) oplever og observerer i jeres daglige praksis. Jeres konkrete hverdag og udfordringer danner rammen om et forløb, som skræddersys og tilpasses jeres behov.  

Væksthusets Kompetencecenter arbejder typisk med en vekslende undervisning, hvor vi: 

  • Holder oplæg og introducerer til forskning, viden og teori
  • Faciliterer jeres egne refleksioner i et tydeligt rammesat rum 
  • Viser og træner værktøjer til den daglige ledelse, som du kan anvende i morgen 
  • Evaluerer og giver feedback på de erfaringer, du bringer ind i sparringen 

Et forløb kan sammensættes med en række forskellige læringsaktiviteter:

  • Internat, hvor I som ledelse får mulighed for dybdegående refleksion og fordybelse i både strategi, handleplan og retning for jeres arbejde 
  • Lederseminar med fokus på enkelte, afgrænsede udfordringer eller problemstillinger 
  • Sparringsforløb med kontinuerligt fokus på et aftalt læringsmål  
  • Oplæg og undervisning i beskæftigelsesfaglig forskning, ledelsesteori og koblingen mellem de to 

Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres ønsker og behov.