Multiteoretisk beskæftigelsesfaglig praksis

Hvordan håndterer vi dilemmaer og skaber progression helt fremme i den beskæftigelsesfaglige praksis?

På dette kompetenceudviklingsforløb forklares, trænes og diskuteres en række tilgange og metoder, som skal styrke den beskæftigelsesfaglige praksis i samarbejdet med borgeren. Formålet er at skabe rollesikkerhed, refleksivitet og handlekraft til gavn for både borgerne og medarbejderens trivsel. Undervisningen vil bygge på et multiteoretisk grundlag, hvor der ikke blot trænes metoder, men i lige så høj grad metodevalg og faglig refleksion. Anne Sandberg vil være primær underviser igennem hele kursusrækken. Som tidligere jobkonsulent, teamleder, afdelingsleder og direktør har hun erfaringer med beskæftigelsesfagligt arbejde på alle niveauer.

Målgruppe: Sagsbehandlere, jobkonsulenter og lignende medarbejdere, der befinder sig helt fremme i den beskæftigelsesfaglige praksis.

Datoer og lokaler: Seks undervisningsgange i løbet af 2021. Endnu ikke fastlagt.

Pris: Prisen for deltagelse er 20.000 kr. for det samlede kursusforløb.

For at sikre optimal læring og sparring vil der maksimalt være 12 deltagere pr. hold.

På kompetencecenterets hjemmeside kan du løbende følge med i, hvordan programmet tager form, og du kan ligeledes holde dig opdateret ved at følge centeret på LinkedIn. Du tilmelder dig ved at sende en mail til adm@vaeksthus.dk