Troen på borgerens jobchance

Forventninger formes – hvordan kan vi påvirke jobchancerne igennem medarbejdernes tro på borgernes jobchance?

 

Fra BIP ved vi, at beskæftigelsesmedarbejderen er afgørende for borgernes jobchance. Derfor er udvikling af fagligheden hos alle beskæftigelsesmedarbejdere kerneopgaven i Væksthusets Kompetencecenter.

Vi ved at den enkelte medarbejders forventninger til borgerens fremtid på arbejdsmarkedet har stor betydning for jobchancerne, læs mere om forsknigen bag her

Medarbejderens tro på borgerens jobchance er afhængig af mange faktorer, og påvirkes hele tiden af forskellige elementer som sprog, sparring, erfaringer og ny viden.

Tandhjul

I Væksthusets kompetencecenter er medarbejdernes tro på borgernes jobchancer en opmærksomhed i al undervisning og kompetenceudvikling. Forventninger påvirkes på komplekse måder og derfor sammensætter vi forløb og indsatser med netop det for øje.

 

  • Vi klæder medarbejdere på med værktøjer til beskæftigelsesfaglige indsatser. Når medarbejderen har flere værktøjer i sit repertoire øges troen på mulighederne.
  • Vi klæder medarbejdergrupper på til en sparringskultur med refleksivitet og opmærksomhed på forventninger og troen på borgernes jobchance
  • Vi afdækker sammen med jer hvilke elementer der især påvirker forventningerne til borgernes jobchancer
  • Vi tilrettelægger udviklingsforløb som øger bevidsthed, opmærksomhed og handlemuligheder i forhold til troen på borgernes jobchancer: for eksmepel:
    • Medarbejdergrupper der har brug for mere viden om arbejdsmarkedets muligheder
    • Medarbejdergrupper der har brug for nye værktøjer til håndtering af bestemte målgrupper
    • Ledere der har brug for værktøjer til mere kreativ og ressourcefokuseret sparring

 

I arbejdet med komplekse problemstillinger, er behovet for refleksion, dilemmahåndtering og perspektivskifte stort. Derfor møder vi alle samarbejdspartnere med nysgerrighed og undren – samtidig møder vi jer med viden. Solid viden fra forskning, teori og mange års praksis giver os mulighed for at sammensætte læringsaktiviteter som bidrager konstruktivt til en styrket praksis.

 

Se her nogle helt konkrete eksempler

Workshop sparringskultur 3 timer  Sparringskulturen har vist sig at være afgørende for den enkelte medarbejders tro på sine borgeres jobchance. Her kan du se et eksempel på, hvordan vi hjælper med at styrke en sparringskultur der understøtter beskæftigelsesfagligheden og troen på borgerens jobchance.

 

Beskæftigelsesfagligt kompetenceforløb troen på jobchancer: Vi tror ikke på de simple, generelle løsninger. Her kan du se eksempler på elementer der kunne indgå i et kompetenceudviklingsforløb. Selve forløbet vil altid være skræddersyet og tilpasset til de eksisterende ressourcer og oplevede udfordringer.

 

Virksomhedsrettet workshop 3 timer: Det er jobchancen vi skal tro på – ikke bare borgeren. Her kan du læse om hvordan vi hjælper jeres medarbejdere til at udforske, fremfinde, udvikle og fastholde gode virksomhedssamarbejder til gavn for både arbejdsgivere og borgere.

 

Hvis du vil vide mere, kontakt Chefkonsulent: Anne Sandberg Holm, asc@vaeksthus.dk, tlf. 30185872