Vidensmobilisering i organisationer

Kompetenceudvikling der understøtter jeres strategi, mål og organisering

Beskæftigelsesindsatsen er kompleks. Der er omfattende krav til både medarbejdere, ledere og borgere. Når vi vil udvikle og forandre indsatsen for at skubbe på resultaterne, er der brug for en grundlæggende forståelse for den kompleksitet, som feltet indeholder. I Væksthusets Kompetencecenter er vi beskæftigelsesfagligt forankret og opbygger forløb baseret på jeres lokale forhold, praksis og viden. Samtidig byder vi ind med nyeste viden og indsigt fra forskning.

I Væksthusets Kompetencecenter er vi optagede af jeres aktuelle udfordringer, mål og ambitioner. Vi har som det primære formål at understøtte udvikling af beskæftigelsesfagligheden. Derfor er vi altid i gang med at tilpasse vores måde at arbejde på, så det passer til jeres virkelighed.

I et organisatorisk forløb planlægger vi sammen med jer en række aktiviteter, der skal understøtte den læring og udvikling, I ønsker. Vi byder ind med viden fra forskning, teori og praksis og understøtter jeres lokale udvikling af praksisser, indsatser og indsigter – som i sidste ende hjælper jer til at skabe bevægelse for udsatte ledige.

Et organisatorisk forløb kan bestå af få spredte møder, sessioner eller undervisningsmoduler. Det kan også være mere omfattende og involvere supervision, ledertræning og fokus på jeres organisering. Når I henvender jer, sammensætter vi et oplæg, som vi derefter diskuterer og tilpasser – både før og under forløbet.

Væksthusets Kompetencecenter samarbejder tæt med forskere fra vores eget forskningscenter og fra danske universiteter og forskningsinstitutioner. Vi vil derfor altid inddrage den bedst tilgængelige viden og bringe den i samspil med jeres praksis.

Her kan du læse mere om et af vores afsluttede forløb, som mobiliserede viden i Sønderborg jobcenter.

Kontakt os for en konkret snak om jeres lokale forhold og mulighederne for læringsaktiviteter hos jer.