Beskæftigelsesfaglighed – hvad er det?

Vejen fra udsatte positioner og ind i arbejdsfællesskaber starter med et møde mellem to mennesker. Den ene er en beskæftigelsesfaglig professionel med tro på det menneske, hun møder. 

 

Beskæftigelsesfaglighed handler om at tilrettelægge meningsfulde indsatser, for de ledige vi møder med vidt forskellige udfordringer. Indsatserne skal tilrettelægges med baggrund i viden om de mest virksomme indsatser med fokus på arbejdsmarkedets fællesskaber og med en stærk tro på, at der findes en vej ind i arbejdsfællesskabet for alle.   

 

At være arbejdsløs, ledig på arbejdsmarkedet eller ”imellem jobs” – uanset hvad vi kalder det, er positionen udsat. De som befinder sig her kæmper ofte hver dag for at ændre netop denne status. Det kræver mange ressourcer – ikke kun hos den enkelte, i familier og i lange liv med usikkerhed om morgendagen, det kræver også mange af samfundets ressourcer.  

Derfor tog Væksthuset initiativ til et omfattende studie af lediges progression fra udsatte positioner og ind på arbejdsmarkedet. Hvad har betydning, når vi i beskæftigelsesindsatsen gerne vil hjælpe mennesker i job og uddannelse. Beskæftigelsesindikatorprojektet undersøger over en periode på 3 år, 4000 lediges vej imod job. De ledige og deres sagsbehandlere har hver 3. måned svaret på spørgsmål om progression. De svar giver os værdifuld indsigt i vejen fra de udsatte positioner udenfor fællesskabet og i retning af job. Men allervigtigst giver BIP os ny viden om de elementer i indsatsen, der virker – også tidligt i processen. For ofte lykkedes jobjagten ikke på få uger. Rigtig mange er faktisk undervejs i flere år.  

I denne video præsenterer Anne Sandberg Holm fra Væksthusets Kompetencecenter studiet og de 11 indikatorer, der er blevet brugt som målestok for progression imod arbejdsmarkedet. 

Studiets resultater giver os viden om, hvilke indsatser der har effekt. Det er ikke kun effekt på jobchancen, men også på de beskæftigelsesindikatorer vi ved er vigtige skridt på vejen mod job.  

Der er mange vigtige pointer, men vigtigst af alt viser BIP, at beskæftigelsesmedarbejderen, og vedkommendes tro på borgerens jobmuligheder, har meget stor betydning. Derfor viser BIP et stort potentiale for at udvide beskæftigelsesmedarbejderens faglighed. Så vi i langt højere grad end tidligere kan skabe progression og fremgang for mennesker i udsatte positioner, så langt flere kan få adgang til arbejdsfællesskaber. Læs mere om beskæftigelsesmedarbejderens tro på borgerens jobchance i denne artikel med tilhørende video. Læs mere her. 

Beskæftigelsesfaglighed handler netop om at tilrettelægge indsatser for individer, vi møder, med vidt forskellige udfordringer. Indsatserne skal tilrettelægges med baggrund i viden om de mest virksomme indsatser – med fokus på arbejdsmarkedets fællesskaber og med en stærk tro på, at hver enkelt har muligheder for en plads på arbejdsmarkedet.  

Forfatter: Anne Sandberg Holm