Podcasts

Væksthusets Kompetencecenter udgiver løbende podcasts om emner, som du kan lade dig inspirere af i dit arbejde som beskæftigelsesfaglig medarbejder, leder eller forsker. Du kan også læse vores anbefalinger af andre beskæftigelsesfaglige podcasts.

Troen på borgeren i et IPS-perspektiv

Hvordan ser troen på borgeren ud fra en ergoterapeuts perspektiv, og hvad kan vi lære fra IPS? Mia Dahl er ergoterapeut og har en kandidat i ”Occupational therapy” og er desuden både ansat i Væksthuset samt ekstern lektor på ergoterapeutuddannelsen. I 2018 vandt hun ergoterapeutforeningens kandidatpris for sit speciale om beskæftigelsesområdet med titlen: Et eksplorativt studie af mennesker med svære psykiske lidelsers oplevelse af at deltage i en “Individuel Planlagt Job med Støtte” indsats i Danmark.

Hvordan laver vi praktikker, der faktisk giver mening og tjener et formål?

I denne podcast deler Mette Hyldgaard sine tanker om, hvordan vi kan arbejde med at skabe mening og formål for både arbejdsgiver og praktikant, så vi laver praktikker, der giver mening for både borger, arbejdsgiver og samfund.

Hvordan skaber man små jobs med mening?

Hvorfor er småjobs blevet så centrale i beskæftigelsesarbejdet? I denne podcast kan du høre Pia Roybjerg fortælle om, hvorfor hun brænder for at skabe småjobs, og hvordan hun har arbejdet med det i Aalborg.

Hvad er det faktisk, der bringer mennesker fra udsatte positioner i job?

I dette udklip på 12 min. gives der et indblik i, hvad BIP-forskningen kan gøre os klogere på ift., hvad der faktisk virker, når vi skal støtte mennesker i udsatte positioner i vejen til beskæftigelse.

Udklippet stammer fra en udsendelse om etniske minoriteter på arbejdsmarkedet udgivet af: De Blå Stjerner. Du kan finde hele videoudsendelsen på 1 time her: https://www.facebook.com/deblaastjerner/videos/718266422169941/

Hvordan får vi grebet borgernes ideer?

Forskerne fra CUBB har i deres samtaleanalyse gjort et spændende fund omkring vores evne til at gribe den lediges beskæftigelsesideer i samtalen. I denne podcast folder Tanja Dall dette ud og giver et spændende indblik i, hvordan vi indimellem risikerer at overse oplagte chancer for at gøre ideerne til virkelighed.

Hvordan kan man skabe rum for beskæftigelsesfagligheden i organisationen?

I denne podcast kan du høre den visionære Pia Ulrich-Hansen dele sine tanker omkring, hvordan ledelsen bedst muligt skaber organisatoriske rammer for beskæftigelsesfagligheden med udgangspunkt i en tillidsdagsorden.