Tro på borgerens jobchance – hvorfor det?

Fordi det virker: Din tro på at der findes job til netop det menneske, du sidder overfor, har stor betydning for, om han finder vej til arbejdsmarkedet. 

I e-boks ligger en indkaldelse til møde i jobcentret. I venterummet på jobcentret taster han sit CPR-nummer på en skærm og venter. Mærker uro, nervøsitet, modstand. Mødet er betydningsfuldt. Det er i samarbejde med denne nye sagsbehandler, at fremtiden formes. Kommer det til at give mening? 

Udsatte ledige lever dagligt med usikkerhed og det vanskelige vilkår, at de sjældent kender deres fremtid og ofte oplever at have tabt kontrollen over livet. I mødet med beskæftigelsesmedarbejdere formes deres dagligdag, deres plan for en bedre fremtid – meningen med tilværelsen.  

I BIP undersøgte Væksthuset sammen med forskere og praktikere de udsatte lediges vej frem imod beskæftigelse. Én ting trådte tydeligt frem. Du som beskæftigelsesfaglig professionel, sagsbehandler, jobformidler og virksomhedskonsulent har stor betydning. Din tro på jobchancer og på den enkeltes fremtid er den ene beskæftigelsesindikator, som har størst betydning for borgernes jobchancer. 

I denne video fortæller Anne Sandberg Holm fra Væksthusets Kompetencecenter om dette ene helt centrale fund fra BIP 

I Væksthusets Kompetencecenter arbejder vi med at udvikle beskæftigelsesfagligheden hos de professionelle i landets jobcentre og øvrige beskæftigelsesindsatser. Læs mere om vores tilbud her

Vi tilbyder løbende kurser, webinarer og temadage om beskæftigelsesfaglige temaer. Skriv dig op her og få en notifikation, når vi har nyheder.  

 

Forfatter: Anne Sandberg Holm