Værktøjskassen

Beskæftigelsesfaglighed handler om at kunne se muligheder. Veje til job, til uddannelse til samarbejde og adgange til fællesskaber. En vigtig forudsætning for faglighed er en velfunderet værktøjskasse – her finder du inspiration til din faglige værktøjskasse.

Beskæftigelsesindsatsen er et sammensat felt. Medarbejdere på feltet har vidt forskellige grundfagligheder men deler beskæftigelsesfagligheden.

En vigtig del af den gode indsats er troen på borgerens jobchancer, og denne påvirkes af mange faktorer, læs mere her (link). Et af de vigtige håndtag vi kan skrue på for at påvirke vores tro på borgernes jobchancer er værktøjskassen. Hvis vi skal tro på jobchancer, skal vi først og fremmest tro på, at vi har evnerne, værktøjerne og mulighederne for at hjælpe de mennesker vi møder. Det er altså vigtigt at beskæftigelsesmedarbejderen føler sig kompetent til at møde de udfordringer en ledig bringer med sig. En stærk værktøjskasse er grundlæggende i den kompetence.

I væksthusets kompetencecenter laver vi undervisning, oplæg og workshops, som alle sigter imod at styrke beskæftigelsesfagligheden (se mere her [vi tilbyder]). Ofte udvikler deltagerne deres egne værktøjer, men nogle gange trækker vi værktøjer frem, dem vi selv er glade for i praksis.

Her er nogle af dem

Batterimodellen er god til at opdage ressourcer, styrker og aktiviteter/opgaver der giver energi. Den kan bruges til at opdage muligheder for justeringer i en ansættelse/praktik. Den kan også hjælpe til at tilrettelægge hverdagen med mere overskud.

De 10 H’er er en meget brugt model, som er udviklet til mennesker med autisme, men som ofte kan være gavnlig når vi som mennesker står overfor noget nyt og måske udfordrende. Modellen hjælper til overblik, tydelige rammer og kan være særlig god til opstartsfaser i jobs, tilbud eller lign.

Mikroanalyse er et værktøj som især fungerer godt når udfordringerne er fastlåste. Den kan bruges til at afdække en tilbagevendende problematik for eksempel omkring fremmøde, situationer med angst eller stres.

Kompetenceprofilen er et værktøj du kan bruge til at afdække en ledig borgers kompetencer mere bredt end det traditionelle CV. Her er en række støttende spørgsmål som kan hjælpe dig og borgeren med at få øje på ressourcer, færdigheder, kompetencer og ønsker.

Isbjergmodellen er målrettet komplekse forløb, hvor de problemer og udfordringer du ser på overfladen har underliggende årsager, som det kan være gavnligt at undersøge og belyse. Modellen kan bruges som sparringsmodel eller sammen med din borger

Struktur er et vigtigt værktøj for alle mennesker. At holde styr på sine planer, opgaver og sikre de nødvendige pauser kan for nogle grupper kræve en tydelig ramme. Disse strukturskemaer kan hjælpe din borger i gang med overblik, planlægning af hverdagen og kan støtte til at skabe helhed i forløb med flere parallelle indsatser.