Vi formidler, udbreder og

udvikler beskæftigelsesfaglighed

Hvorfor er vi her?

Vi tror på, at mennesker har det bedst i fællesskab. Det er i fællesskab, vi udvikler os, passer på hinanden og skaber værdi sammen – på trods af vore forskelligheder. Måske endda på grund af forskellighederne.

I dag er arbejdspladsen et af livets vigtigste fællesskaber. Her kan vi lære nye ting, gøre en forskel sammen med vores kolleger og møde venner for livet.

Men det er ikke alle, der har lige let ved at finde et sted at høre til. For noget står i vejen: Det kan være fordomme, strukturer på arbejdsmarkedet, uvidenhed eller individuelle udfordringer som sygdomme, kriser eller uheldige livsomstændigheder. Det vil vi gerne gøre noget ved.

Hvad gør vi?

Heldigvis ved vi, at der ligger et enormt potentiale i den beskæftigelsesfaglige medarbejder, der har de rette kompetencer, perspektiver og den relevante viden. Vi samarbejder med jobcentre, ledere og beskæftigelses- og andre velfærdsmedarbejdere om at løfte beskæftigelsesfagligheden til gavn for både medarbejdere, borgere og samfund.

På vores forskningscenters hjemmeside kan du se den forskning, der bl.a. ligger til grund for vores arbejde (Besøg Væksthusets Forskningscenter her). I denne video får du en introduktion til Beskæftigelsesindikatorprojektet.

Hvordan gør vi?

Vi baserer vores arbejde på et solidt vidensgrundlag fra både forskning og praksis, tværfaglige metoder og en ambitiøs lyst til hele tiden at blive klogere på, hvad der virker. Vi kalder det beskæftigelsesfaglighed. Dette betyder, at vores ansatte har:

  • Mange års erfaring fra praksis
  • Omfattende viden om relevant forskning og teori
  • Evne til at formidle effektivt og inspirerende med eksempler, øvelser og variation
  • Solid viden om beskæftigelsesområdets organisering og rammer
  • Lyst til at tale feltet op og skabe stolthed for os, der arbejder i det
  • En multiteoretisk tilgang, hvor de løsninger og redskaber, vi tilbyder, bygger på de konkrete potentialer og udfordringer.

Læs mere om os her

hvordan gør vi

Vi giver tilbage til fællesskabet

Som en socialøkonomisk virksomhed bruger vi vores overskud på nysgerrig, omsætbar og ambitiøs forskning og formidling af viden. Vores mål er at skærpe beskæftigelsesfagligheden i Danmark, så alle gør det, der faktisk virker

Her kan du læse mere om Væksthuset og fondens vision og værdier.

Arbejder du fremme i praksis?

Vi tilbyder kurser, kompetenceudvikling og supervision til alle, der samarbejder med borgere om at finde veje ind i arbejds- og uddannelsesfællesskaber. Med et beskæftigelsesfagligt udgangspunkt har vi mulighed for at skræddersy udviklingsforløb til grupper eller individer, der matcher både arbejdsvirkelighed og kompetencer.

lederudvikling

Er du leder?

Hvordan understøtter og udvikler du dine medarbejderes beskæftigelsesfaglige praksis? Læs mere om, hvorfor vi mener, at lederen er afgørende for den beskæftigelsesfaglige praksis – samt hvordan Væksthusets Kompetencecenter arbejder med lederudvikling.

Skal vi arbejde med hele organisationen?

Den bedste måde at udvikle beskæftigelsesfagligheden på er ved, at hele organisationen forstår og handler ud fra de principper, tilgange og forskningselementer, der faktisk skaber progression mod arbejdsmarkedet. Væksthuset skræddersyer et samarbejde på flere niveauer, som også hænger sammen med de ressourcer, udfordringer og potentialer, der eksisterer lokalt.